logo Qualizorg

Twee en een half jaar kwaliteitsmeting

{caption}

Fysio Prestatie Monitor meet inmiddels ruim 819 dagen de patiëntervaring

Fysio Prestatie Monitor meet inmiddels ruim 819 dagen de patiëntervaring in de wereld van de fysiotherapie doormiddel van de CQ-index vragenlijst. Na twee en een half jaar actief en continu de ervaren behandelkwaliteit in de fysiotherapiesector in kaart te hebben gebracht een uitstekend moment om deze gegevens eens nader te bekijken.

Feiten en cijfers tot nu toe

Want naast vele antwoorden levert een proces als die van de Fysio Prestatie Monitor natuurlijk ook veel vragen op.

Vragen zoals: “Wat is nou eigenlijk de respons geweest over de afgelopen jaren?” Of “Is de vragenlijst niet veel te lang?”. Maar ook inhoudelijke vragen in de trant van: “Wat zijn de trends die zichtbaar zijn over de afgelopen periode?” en “Welke invloeden zijn er allemaal op de gegevens waarderingen?”

Meer dan 80.000 ingevulde enquêtes, verzameld door 781 praktijken door heel Nederland vormen de basis voor deze wetenschappelijke analyse. Middels deze diepgaande analyse is getracht antwoord te geven op deze en andere vragen. Hierbij is zowel inhoudelijk als procesmatig gekeken naar onderdelen zoals de respons, de leeftijdssamenstelling, de manier van invullen en de momenten waarop respondenten afhaken.