PREM Paramedische zorg gaat 1 januari 2022 van start

1 januari 2022

Met Qualiview maak je de prestaties van je therapeuten inzichtelijk in je persoonlijke dashboard, in de maandelijkse activiteitenmail en de kwartaalrapportages.

Vanaf zaterdag 1 januari 2022 is de nieuwe vragenlijst PREM Paramedische zorg operationeel. Deze nieuwe vragenlijst vervangt je huidige PREM vragenlijsten voor podotherapie, ergotherapie en diëtetiek. De overgang naar PREM Paramedische zorg heeft voor jou als praktijk geen grote consequenties. Wij zorgen ervoor dat jij hier niets voor hoeft te doen. Toch adviseren wij je de onderstaande blog door te nemen zodat je weet wat er concreet gaat gebeuren.

Wat is de PREM Paramedische zorg en waarvoor is deze vragenlijst bedoeld?

De PREM Paramedische zorg is een korte generieke vragenlijst voor toepassing in de eerstelijns Paramedische zorg in Nederland en kan worden gebruikt voor vergelijkend onderzoek naar de prestaties van eerstelijns praktijken. De vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met de KNGF, SKF, Oefentherapeuten, Logopedisten, Huidtherapeuten, Ergotherapeuten en Diëtisten, Patiëntenfederatie Nederland, zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland.

Praktijken kunnen de resultaten gebruiken voor kwaliteitsverbetering en benchmarking in het kader van leren en verbeteren. Zorgverzekeraars kunnen de informatie gebruiken voor zorginkoop en voor voorlichting aan hun verzekerden. En patiënten kunnen met de informatie over de ervaringen van anderen een keuze maken uit praktijken.


Hoe ziet de vragenlijst PREM Paramedische zorg er uit?

De PREM Paramedische zorg bestaat uit in totaal 13 items, waarvan zes ervaringsvragen, vier beoordelingsvragen en drie achtergrondvragen.

Ervaringsvragen

De zes ervaringsitems zijn geselecteerd uit de drie schalen uit de vragenlijst PREM fysiotherapie:

 1. Contact met de paramedicus, 
 2. Behandelplan
 3. Praktijk.

In deze nieuwe en kortere versie van de vragenlijst is het werken met schalen losgelaten, maar het staat iedereen vrij deze vragen voor intern gebruik uit te blijven vragen. Deze extra vragen kunnen niet aangeleverd worden voor publicatie op ZorgkaartNederland of voor landelijke Benchmark.


Beoordelingsvragen

Voor de algemene beoordeling wordt gevraagd naar het ervaren effect van de verleende paramedische zorg (vraag7) en naar de mate van aanbeveling (vraag 8 NPS). Als cijfer algemene beoordeling wordt het totaalgemiddelde van vraag 1 t/m 7 getoond. Dit cijfer kan je terugvinden in je Qualiview dashboard. Ook worden er twee open vragen gesteld: over waar men een compliment over wil geven (vraag 9) en over wat beter kan (vraag 10) wat betreft de zorgverlening.


Achtergrondvragen

Tot slot wordt gevraagd naar de leeftijd (vraag 11) het opleidingsniveau (vraag 12) en de algemene gezondheid van de patiënt (vraag 13).

Ten opzichte van de vorige vragenlijst zijn de volgende drie vragen komen te vervallen:

 • Begreep de zorgverlener de klacht waarvoor u kwam?
 • Waren de ruimtes in de praktijk schoon en opgeruimd?
 • Heeft u voldoende privacy ervaren bij de zorgverlener (bijvoorbeeld bij gesprekken of omkleden)?

Deze vragen geven volgens ons een belangrijk inzicht in de kwaliteit van zorg. Ook in de toekomst wil je mogelijk vergelijken hoe de ervaringen van je cliënten met je praktijk zijn op deze aspecten. Wij geven je daarom zelf de mogelijkheid om deze vragen aan cliënten voor te leggen. De bovenstaande vragen worden niet meegenomen in de algemene beoordeling. Maar de data is wel bruikbaar om je kwaliteit van zorg op basis van patiëntervaringen mee te verbeteren.
 

Hoe kan ik deze extra vragen aan mijn cliënten voorleggen?

Deze vragen zijn vanaf 1 januari 2022 standaard geactiveerd binnen de nieuwe vragenlijst PREM Paramedische zorg. Wil je deze vragen vanaf 1 januari uitschakelen:

 1. log in via rapportagetool.qualiview.nl
 2. Kies voor: Klantportaal. 
 3. Kies vervolgens voor: PREM Paramedische zorg instellingen. 
 4. Vervolgens kun je de extra vragen deactiveren en vervolgens opslaan. Dit kost hooguit 2 minuten tijd.
   

Wat gaat er dan concreet voor mij als praktijk veranderen?

Vanaf 1 januari 2022 wordt dus een nieuwe vragenlijst verstuurd naar je cliënten, de PREM Paramedische zorg. De resultaten van deze nieuwe vragenlijst bekijk je in de Qualiview Rapportagetool. Daarnaast vind je in de Qualiview Rapportagetool de PREM-resultaten terug die je praktijk tot en met 31 december 2021 heeft opgebouwd. In de tweewekelijkse activiteitenmail die je van Qualiview ontvangt zie je straks de nieuwe score van de PREM Paramedische zorg staan. Dit geldt ook voor de persoonlijke klantwaardering voor medewerkers via e-mail en de kwartaalrapportages.

Mijn data naar ZorgkaartNederland?

Een aantal zorgverzekeraars hebben in hun overeenkomsten en/of aanvullende modules opgenomen dat de uitkomsten van de PREM-metingen doorgestuurd moeten worden naar ZorgkaartNederland. Dit ten behoeve van keuze-informatie voor patiënten.

Binnenkort ontvang je van ons een e-mail waarin je ons toestemming kunt geven voor het doorleveren van de uitkomsten aan ZorgkaartNederland. In de vragenlijsten die de cliënten van ons ontvangen is ook opgenomen dat cliënten toestemming moeten geven voor het delen van de uitkomsten. Wanneer zowel de zorgorganisatie als de cliënt toestemming geeft dan zullen wij de uitkomst delen met ZorgkaartNederland. Deze zal de waardering anoniem plaatsen.

Kan ik straks na 1 januari 2022 nog wel mijn oude PREM-resultaten terugzien?

Je blijft toegang houden tot je historie en je kunt de oude PREM-resultaten in de Qualiview Rapportagetool blijven inzien.

Hoe wordt dat in de Qualiview Widget weergegeven?

Maak je gebruik van de Qualiview Widget op je website? Het cijfer dat op 31 december 2021 zichtbaar is in de Qualiview Widget wordt voor twee à drie maanden bevroren. Dit betekent dat de cijfers in de widget in die periode niet gaan veranderen.

Na deze periode wordt automatisch de nieuwe gemiddelde score (op basis van de nieuwe PREM Paramedische zorg) van je praktijk zichtbaar. De data in de widget zal na verloop van tijd, zoals gebruikelijk, een gemiddelde over de afgelopen 365 dagen gaan weergeven. Hier hoef je dus geen aanpassingen voor te doen op je website. 

Hoe zit het met de toestemming voor het doorleveren van data?

De afspraak die je met Qualiview hebt gemaakt over het doorleveren van data, zoals aan zorgverzekeraars, blijft met de PREM Paramedische zorg van kracht. Deze toestemming kan, wanneer nodig, voor je worden gewijzigd.

Heeft dit gevolgen voor de koppeling?

De wijziging in de PREM heeft geen gevolgen voor de koppeling tussen Qualiview en het EPD waarvan je gebruik maakt.

Ik heb behoefte aan meer uitleg, is deze beschikbaar?

Lees de werkinstructie op de website patientervaringsmetingen.nl voor Paramedische zorg. Staat je vraag hier niet bij, dan kun je met ons contact opnemen.

Gerelateerde artikelen
Beter inzicht in resultaten bij behandeltraject met één of meerdere behandelaars

Het komt geregeld voor, een cliënt wordt door meerdere zorgverleners...

GGZ: een goed gesprek met je cliënt over resultaten, hoe doe je dat?
Over Mark Bench

Suzan Oudejans en Masha Spits van