Kwaliteit van zorg een belangrijk speerpunt binnen Vitaal Thuiszorg

12 januari 2022

Met Qualiview maak je de prestaties van je therapeuten inzichtelijk in je persoonlijke dashboard, in de maandelijkse activiteitenmail en de kwartaalrapportages.

Vitaal Thuiszorg is een organisatie die actief is op het gebied van thuiszorg in de vorm van wijkverpleging, hulp bij het huishouden en individuele begeleiding. De organisatie streeft ernaar om de best mogelijke zorg te bieden aan mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Renée Nijhoff houdt zich als Operationeel Manager bij Vitaal Thuiszorg bezig met het kwaliteitsbeleid.

Renée Nijhoff: “De stem van de cliënt is een belangrijk speerpunt voor onze organisatie. We merken dat cliënten het fijn vinden dat hun mening wordt gevraagd en zich daardoor meer gehoord voelen. Natuurlijk hebben we daarbij ook te maken met de wet- en regelgeving binnen de verpleging, verzorging en thuiszorg. Dit betekent onder andere dat we een jaarlijkse audit moeten uitvoeren en dat wij het onderzoek met de PREM Wijkverpleging uitvoeren.”

“Hoewel we uit verplichting met de PREM Wijkverpleging zijn gestart, kunnen we inmiddels stellen dat we graag meten en hier ook lol in hebben gekregen. De resultaten uit het onderzoek geven ons een goed zicht op de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de cliënt. Als hieruit blijkt dat cliënten bijvoorbeeld aangeven graag op vaste tijdstippen zorgmomenten te willen ontvangen, dan kunnen we daar als organisatie op anticiperen.”

“Naast de PREM Wijkverpleging voeren wij eens in de twee jaar ook een cliënttevredenheidsonderzoek uit. Voor beide onderzoeken werken we sinds dit jaar samen met Qualizorg, een ervaren partij die proactief meedenkt met vraagstukken vanuit onze organisatie en de mogelijkheden biedt die aansluiten op onze wensen.”

“Qualizorg ontzorgt ons vrijwel volledig gedurende het traject. Het contact met de medewerkers van Qualizorg verloopt hierbij prettig. Na elk meettraject krijgen we overzichtelijke rapportages. Door de nieuwe resultaten te vergelijken met de vorige meting hebben we goed inzicht hoe we het doen en waar verbetering mogelijk is. Ook zorgt Qualizorg voor de juiste aanlevering bij de TTP en Zorgkaart Nederland. Het is prettig om te weten dat dit goed geregeld is.“

“Wij nemen onze onderzoeken nu schriftelijk af, maar de verwachting is dat dit de komende jaren gaat veranderen. We krijgen straks te maken met een steeds meer digitaal vaardige doelgroep. Het is daarom fijn dat Qualizorg al vele jaren ervaring heeft op vlak van digitale uitvraag binnen de zorg en hiervoor al verschillende tools en middelen biedt.”  

Gerelateerde artikelen
Beter inzicht in resultaten bij behandeltraject met één of meerdere behandelaars

Het komt geregeld voor, een cliënt wordt door meerdere zorgverleners...

GGZ: een goed gesprek met je cliënt over resultaten, hoe doe je dat?
Over Mark Bench

Suzan Oudejans en Masha Spits van