Voor patiënten en cliënten

U heeft een verzoek ontvangen om deel te nemen aan een vragenlijst van Qualiview. U bent hiervoor benaderd, omdat u onlangs een behandeling heeft gehad, of binnenkort heeft. Uw zorgverlener wil graag weten hoe u de behandeling heeft ervaren (klantervaringsonderzoek) of hoe uw zorgtraject vordert (behandelresultaten onderzoek). Zo kan de behandelaar zijn zorgverlening voor u optimaliseren. Deelname is dus zeer relevant en wordt op prijs gesteld.

Waarom krijg ik een vragenlijst van mijn behandelaar?

Uw behandelaar heeft tijdens het zorgtraject uw contactgegevens gevraagd voor deelname aan een patiënttevredenheidsonderzoek. Het betreft een enquête waarin wij uw mening vragen over het zorgtraject. Uw behandelaar gebruikt deze (geanonimiseerde) gegevens om continu de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren.

Wat gebeurt er met mijn gegevens uit de vragenlijst?

De zorgorganisatie (ziekenhuis, praktijk, zorgcentrum, etc.) gebruikt de gegevens om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Uw antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt en er worden geen behandelgegevens opgenomen. De behandelaar kan dus niet herleiden van wie bepaalde antwoorden afkomstig zijn. Uiteraard worden uw gegevens niet ingezet voor marketingacties. De kwaliteit van zorgverlening verbeteren, daar gaat het om. Uw privacy staat daarbij voorop.

Is deelname aan het onderzoek verplicht?

Nee, deelname is niet verplicht. Maar uw deelname wordt wel bijzonder op prijs gesteld.

Ik heb een klacht over mijn behandelaar. Kan ik de klacht bij Qualiview indienen?

Wij behandelen geen klachten, maar onze vragenlijst biedt wel de mogelijkheid om feedback te geven zodat de klacht voorkomen kan worden in de toekomst.

Mijn fysiotherapeut doet wel mee, maar mijn huisarts niet. Wat kan ik doen?

Attendeer uw huisarts hierop en leg hem de noodzaak van een patiëntervaringsonderzoek uit. Vermeld onze naam of geef de naam van uw arts aan ons door.

Wat heeft u er als patiënt aan om deel te nemen?

Keuze-informatie

Patiënten(-organisaties) willen kwaliteit van zorg en daarmee de beste zorg voor u als consument inzichtelijk hebben. Net als zorgaanbieders, overheid en verzekeraars. Maar wat is de beste zorg? Wie bepaalt wat kwaliteit is? Om dit inzichtelijk te maken, verzamelt en beheert Qualizorg B.V. - moederorganisatie van Qualiview - verschillende kwaliteitsindicatoren in de zorg. Zo willen wij de kwaliteit van zorg inzichtelijk maken. Ten eerste voor de patiënt, zodat u met de juiste informatie kan kiezen uit de beste zorg die beschikbaar is. En daarnaast voor iedereen die gebaat is bij onafhankelijke kwaliteitsinformatie.

Zorg vergelijken

Actueel inzicht in uitkomsten en ervaringen van andere patiënten biedt de consument relevante keuze-informatie. Wij verzamelen, verwerken en beheren op een veilige manier de ervaringen van ruim 1.000.000 patiënten. Het kan dus zijn dat u via uw zorgaanbieder door Qualiview benaderd bent om een ervaringen vragenlijst in te vullen. Deze informatie geeft actueel verbeterinzicht aan uw zorgverlener en vormt de basis voor voorlichting naar andere consumenten, bijvoorbeeld via vergelijkingssites. Initiatieven als Praktijk in de buurt, Zorgkaart NederlandKies voor je zorg en KiesBeter.nl zijn gebaat bij onafhankelijke kwaliteitsinformatie over de zorg. Qualiview levert hiervoor informatie. En samen met alle andere partijen in Nederland zorgen wij er zo voor dat u keuzevrijheid heeft.

Naast het verbeteren van de dienstverlening kunnen de geanonimiseerde resultaten gebruikt worden voor o.a.:

  • het leveren van (beleids)informatie aan cliëntenorganisaties, overheid, beroepsgroep en toezichthouders
  • het opstellen van keuze-ondersteunende informatie voor consumenten
  • ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar

"De stem van de patiënt is relevant om samen de zorg te verbeteren"