Huisartsenpost Gelderse Vallei en inzicht in patiëntervaring

8 maart 2019

Met Qualiview maak je de prestaties van je therapeuten inzichtelijk in je persoonlijke dashboard, in de maandelijkse activiteitenmail en de kwartaalrapportages.

De ervaring van patiënten met de huisartsenpost. Dat is waar Huisartsenpost Gelderse Vallei graag inzicht in wilde krijgen. Het doel? Onderzoeken of de verbeterpunten die vanuit een eerder onderzoek zijn doorgevoerd ook door de patiënt als zodanig worden ervaren. Én om inzicht te krijgen in nieuwe verbeterpunten die kunnen worden doorgevoerd in de zorg- en dienstverlening.


Monique Kuunders, stafmedewerker beleid en kwaliteit Huisartsenpost Gelderse Vallei vertelt: “Vanuit de overkoepelende organisatie willen we op termijn continu patiëntervaringsonderzoek uitvoeren. De wens van Huisartsenpost Gelderse Vallei was om vooruitlopend daarop een eenmalig onderzoek te doen. We zijn hierover in gesprek geraakt met Qualizorg.”

Niels Grit, COO van Qualizorg vertelt: “Aan de hand van de gesprekken met Huisartsenpost Gelderse Vallei hebben we een nieuwe portal ontwikkeld, waarmee het onderzoek is uitgevoerd. We hebben de vragenlijst ‘PREM Huisartsenposten (versie 1.0)’ geïmplementeerd, zodat zowel patiënten die een consult of bezoek aan huis hebben gehad als patiënten die alleen een telefonisch consult hebben gehad aan het onderzoek konden meewerken. We hebben de op maat gemaakte portal volledig ontwikkeld in de huisstijl van Huisartsenpost Gelderse Vallei.”

Monique: “We hebben voor het eerst deze vragenlijst gebruikt voor een onderzoek. Qualizorg heeft voor ons een extra vraag aan de vragenlijst toegevoegd namelijk: ‘Als u één ding zou kunnen veranderen aan Huisartsenpost Gelderse Vallei, wat zou dat dan zijn?’ De feedback op deze vraag bevestigt vooral datgene wat we hebben verbeterd, zoals bijvoorbeeld de wachttijden aan de telefoon. We hebben daar nu geen negatieve feedback meer op gekregen.”


Patiënten schriftelijk uitgenodigd

Naast een nieuwsbericht op de website kregen patiënten een brief of kaartje met een link en QR-code. Door de webpagina te bezoeken of met een smartphone de QR-code te scannen kon direct het onderzoek worden ingevuld. Ook kon de patiënt vanuit de wachtkamer met een smartphone een QR-code op een tv-scherm scannen en zo het onderzoek invullen.

Monique: “Een mooi compliment is dat patiënten die het onderzoek niet digitaal hebben kunnen invullen, ons toch hebben gebeld om te zeggen dat ze de behandeling goed vonden.”
 

Onderzoek & inzichten

Het onderzoek is volledig online uitgevoerd in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 16 november 2018. De resultaten en inzichten zijn aan Huisartsenpost Gelderse Vallei teruggekoppeld door middel van een uitgebreide rapportage.

Monique: “De inzichten hebben vooral bevestigd wat we al dachten. Niet alleen wat betreft punten die we nog kunnen verbeteren, zoals bijvoorbeeld de beperkte parkeerruimte of de privacy in de wachtruimte maar juist ook de verbeterpunten die we al hebben doorgevoerd naar aanleiding van eerder onderzoek. Het is fijn dat de patiënt dit ook als een verbetering ervaart.” 

Monique: “Het proces is volgens planning verlopen. Je merkt dat ze bij Qualizorg veel ervaring hebben met digitaal patiëntervaringsonderzoek. We hebben de samenwerking met Qualizorg voor dit project als zeer prettig ervaren.”
 

Niels: “Met dit project hebben we onze kennis en ervaring toegepast om de ervaring van patiënten met de huisartsenpost inzichtelijk te maken. De volgende stap is met Huisartsen Gelderse Vallei te kijken naar de mogelijkheden om in de toekomst het continu patiëntervaringsonderzoek uit te voeren.”

Gerelateerde artikelen
Beter inzicht in resultaten bij behandeltraject met één of meerdere behandelaars

Het komt geregeld voor, een cliënt wordt door meerdere zorgverleners...

Tip 3 & 4: zó zet je Qualiview in voor je zorgorganisatie

Het verzamelen van klantervaringen is één, maar wat kun je doen met ...