Inzicht in verdienmodel fysiotherapiepraktijken moet helpen bij nieuwe cao

5 februari 2021

De afgelopen tijd zijn er grote stappen gezet in de totstandkoming van de nieuwe Cao Eerste Lijn Fysiotherapie. Uitgebreider inzicht in het verdienmodel van vrijgevestigde praktijken is volgens de Werkgevers Verenging Fysiotherapie (WVF) nodig bij het opstellen van de nieuwe cao. 

Geert van Baggem is als secretaris van de Werkgevers Vereniging Fysiotherapie nauw betrokken bij het ‘project verdienmodel’ om de betaalbaarheid van deze collectieve arbeidsovereenkomst te onderzoeken. De oude cao stamt uit 2003 en voldoet volgens Van Baggem niet meer aan de huidige omstandigheden en regelgeving. “Om een gezond werkklimaat en rust op de werkvloer te creëren is het dus hard nodig dat er een nieuwe Cao Eerste Lijn Fysiotherapie komt. Om afspraken te kunnen maken over onder andere loon, toeslagen en werktijden is het belangrijk om inzicht te krijgen in het verdienmodel van deze fysiotherapiepraktijken.”

De WVF maakt voor het verzamelen van deze data gebruik van de door Qualizorg ontwikkelde Qualiview Bedrijfsvoeringtool, een meetinstrument dat de bedrijfsvoering voor paramedische praktijken in kaart brengt en bijbehorende verbetermogelijkheden geeft, bijvoorbeeld op het gebied van kosten, omzet en personeelsbeleid.

Van Baggem: “daarnaast willen we de werkgevers in de eerste lijn zo goed mogelijk faciliteren als het gaat om het professionaliseren van hun bedrijfsvoering én hen stimuleren om van elkaar te leren. Zo maakt de bedrijfsvoeringstool het mogelijk om je praktijkdata te kunnen benchmarken met soortgelijke organisaties. Dit laatste is belangrijk benadrukt Van Baggem want “een fysiotherapiepraktijk in Noordoost-Groningen heeft natuurlijk te maken met heel andere huisvestingskosten dan een praktijk uit Amsterdam.”

Nicky Narraina, Directeur Business Development bij Qualizorg, is blij met de samenwerking met de Werkgevers Vereniging Fysiotherapie. “Wij hebben besloten om een gedeelte van de bedrijfsvoeringstool kosteloos beschikbaar te stellen aan de werkgeversvereniging. Met name omdat we zien dat we hiermee de beroepsgroep echt helpen met het verkrijgen van de juiste inzichten. Daarbij is het voor onze huidige klanten nog interessanter, omdat ze een nog representatievere vergelijkingsgroep krijgen.”

Leden van de Werkgevers Vereniging Fysiotherapie worden binnenkort geïnformeerd over de beschikbaarheid van de Qualiview Bedrijfsvoeringtool.

Over de Werkgevers Vereniging Fysiotherapie

De in 2016 in het leven geroepen Werkgevers Vereniging Fysiotherapie (WVF) heeft onder meer als doel om werkgevers te vertegenwoordigen bij het onderhandelen over, en het afsluiten van een nieuwe cao voor fysiotherapeuten die werkzaam zijn in vrijgevestigde praktijken.

Gerelateerde artikelen
Beter inzicht in resultaten bij behandeltraject met één of meerdere behandelaars

Het komt geregeld voor, een cliënt wordt door meerdere zorgverleners...

GGZ: een goed gesprek met je cliënt over resultaten, hoe doe je dat?
Over Mark Bench

Suzan Oudejans en Masha Spits van