Her-accreditatie ISO 27001 en NEN 7510 behaald

29 juni 2021

Qualizorg Outcome Manager is een hoogwaardig ROM-portaal om de kwaliteit en uitkomsten van je behandeling voor je inzichtelijk te maken.

Qualizorg heeft de her-accreditering voor ISO 27001 en NEN 7510 weer behaald. Deze certificering bevestigt dat onze processen op het gebied van informatiebeveiliging goed op orde zijn en voldoen aan de internationale eisen voor informatiebeveiliging. Voor onze klanten is het van groot belang dat hun data te allen tijde goed beveiligd zijn, omdat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun klantgegevens. Bij ons heeft de veiligheid van deze data daarom de hoogste prioriteit. 

Sturen op kwaliteit, privacy en dataveiligheid is essentieel binnen Qualizorg. Daarom leggen we onszelf hoge eisen op om voor klanten eventuele risico's op dit gebied te verlagen en hier elk jaar weer flink in te investeren. Bovendien nemen wij de verantwoordelijkheid door dit organisatiebreed door te voeren. Er staat een goed en professioneel kwaliteits- en veiligheidssyteem, waarbij dataveiligheid goed is geborgd voor onze klanten. Ook hebben wij begin dit jaar geïnvesteerd in de doorontwikkeling van dit kwaliteits- en veiligheidssysteem door het aannemen van een Information Security Officer.

Meer informatie
Formulier of copy met CTA naar formulier.
Gerelateerde artikelen
Kwaliteit van zorg een belangrijk speerpunt binnen Vitaal Thuiszorg

Vitaal ...

ISO27001- en NEN7510-certificering
Qualizorg overtuigt auditoren opnieuw van hoge standaard in privacy en informatieveiligheid

In januari 2024 vond bij Qualizorg de hercertificeringsaudit plaats ...