Vragen over privacy

Hoe is de privacy geregeld rondom het uitvoeren van het onderzoek?

Privacy staat bij ons voorop. Kijk voor meer informatie bij onze vijf zekerheden.

Is het verplicht om toestemming te vragen voor deelname aan het onderzoek?

Ja, als zorgverlener moet je toestemming te vragen aan je patiënt voor het uitnodigen voor deelname aan je klantervaringsonderzoek. Voor het onderzoek is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het is belangrijk dat je hen informeert.

Hoe weet ik aan welke partijen ik toestemming voor het doorleveren van data moet verlenen?

Meet je patiëntervaringen bij Qualizorg, dan is de data van de praktijk zelf. Je bepaalt dus zelf naar welke partijen de data mag worden doorgeleverd. Daarvoor kunnen wij je adviseren om de contractvoorwaarden met verenigingen, netwerken en verzekeraars te bekijken waarin deze verplichting staat vermeld. Om het het eenvoudig voor je te maken hebben we bestaande afspraken voor je op een rij gezet: klik hier

Welke data leveren jullie op aan zorgverzekeraars?

Wanneer je daarvoor toestemming verleent via het toestemmingsformulier, delen we de resultaten geanonimiseerd en geaggregeerd aan bij de zorgverzekeraar. Welke gegevens de zorgverzekeraar opvraagt staat in het informatiedocument dat je toegestuurd krijgt na aanmelding.

Ik ben eerder benaderd voor het actualiseren van mijn toestemmingen, waarom ontvang ik nogmaals mail?

Bij Qualiview weten we niet welke afspraken je hebt gemaakt derden. Om te voldoen aan de afspraken die je mogelijk bent aangegaan met derden, geven we je de mogelijkheid om dit opnieuw te actualiseren. Na het geven van toestemming, regelen wij de de oplevering voor je, zodat je de afspraken nakomt met derden.