Over Qualizorg

Alles voor een klantgerichte, transparante en doelmatige gezondheidszorg

Qualizorg maakt zich sterk voor een klantgerichte, transparante en doelmatige gezondheidszorg. Qualizorg stelt de klant centraal door zorgkwaliteit inzichtelijk te maken en continu te benchmarken ten behoeve van objectieve en betrouwbare informatie. Met behulp van gebruiksvriendelijke en vooruitstrevende IT biedt Qualizorg inzicht aan zorgverleners, patiënten en andere maatschappelijk belanghebbenden.

Onze missie

In de huidige zorgverlening wordt transparantie steeds meer gestimuleerd, om zo de rol van de patiënt centraler te stellen. Qualizorg wil dit stimuleren en een bijdrage leveren door het bieden van toegankelijke dataverzamelingsoplossingen aan zorgaanbieders en patiënten. Door het op patiënt- en zorgverlenervriendelijke wijze bieden van de mogelijkheid om kwaliteitsinformatie te delen, en het op zorgverlener- en patiëntvriendelijke wijze verzamelen en inzichtelijk maken van deze informatie, willen wij een bijdrage leveren aan de patiëntgerichtheid van de zorgverlener en transparantie in de zorg.

Visie

Patiëntervaring en zorginhoudelijke uitkomst-indicatoren krijgen een steeds grotere rol in het beleid van een zorgverlener. Dit moet er toe leiden dat de kwaliteit van zorg vanuit de optiek van de patiënt verbetert, en er vraaggestuurde zorg-op-maat ontstaat. De overheid stimuleert dit door beleid gericht op transparantie in de zorg met als middel betrouwbare, vergelijkbare en valide kwaliteitsinformatie.

Qualizorg wil een leidende rol in de wijze waarop deze informatie wordt verzameld en beheerd. Hierbij ligt de focus op de eerstelijnszorg. Dit doen wij op een wijze die gebruiksvriendelijk, laagdrempelig, actueel en kostenefficiënt is, vanuit de optiek van zorgaanbieder en patiënt.

Om dit te bereiken, faciliteren wij in onze oplossing een online dataverzamelingsmodule samen met een online rapportagetool voor vragenlijsten zoals bijvoorbeeld PREM, CQ-index, PROM en medewerkerstevredenheidsonderzoeken (MTO). Ook facilitairen wij geautomatiseerde oplossingen en infrastructuur op het gebied van dataverzameling, -beheer, -verwerking, -verzameling, -presentatie en -ontsluiting.

Naast zorgaanbieders kunnen onderzoeksinstituten, brancheorganisaties, zorgverzekeraars en softwareleveranciers, die een gerenommeerde rol hebben binnen een bepaalde beroepengroep, onze dienstverlening inzetten. Voorwaarde hiervoor is dat het ondersteunend is bij een van de volgende doelen:

- het signaleren van verbetermogelijkheden bij zorgaanbieders
- het ondersteunen van het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars
- het opstellen van keuze-ondersteunende informatie voor consumenten
- het leveren van (beleids)informatie aan beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties, overheid en toezichthouders

Kwaliteit

Qualizorg voldoet aan de hoogste standaarden in de markt. Via onderstaande buttons kunt u onze certificaten downloaden en bekijken.