Qualiview Zorg-MTO

Verhoog de kwaliteit van zorg en verlaag het verloop en verzuim

Het is lastig om goede medewerkers te vinden en zorgverleners wisselen steeds sneller van baan. Het behouden van personeel wordt dan ook steeds belangrijker. Een hoge medewerkerstevredenheid leidt tot lager verzuim, lager verloop en hogere tevredenheid van cliënten. Met Qualiview Zorg-MTO vergelijk je jezelf met vergelijkbare zorgorganisaties - met bijvoorbeeld het vergelijkbare aantal medewerkers of omzet. Je ontvangt rapportages zoals jij dat wilt: op team-, rol- of locatieniveau.

Zo werkt het medewerkerstevredenheidsonderzoek

Als organisatie doorloop je 7 stappen, waarbij je bij de meeste onderdelen zelf bepaalt of je onze hulp nodig hebt of het zelf organiseert.

 1. Vragenlijst maken
  We voeren al jaren MTO’s uit. Ons medewerkerstevredenheidsonderzoek is specifiek voor de zorg en bestaat uit een uitgebreide set basisindicatoren. Echter, we weten ook dat elke zorgorganisatie eigen actuele thema’s heeft. Bijvoorbeeld het nieuwe gebouw, het nieuwe IT-systeem, de onlangs aangepaste organisatiestructuur of een intern opgestart project. Onderwerpen die relevant zijn om te bekijken vanuit de bril van de medewerker. Je hebt dan ook de gelegenheid om zelf extra vragen te formuleren, waarbij we jou vanuit onderzoeksperspectief ondersteunen.
 2. Informeren organisatie
  Het besluit voor de inzet van een MTO wordt doorgaans door het management geïnitieerd. Om alle geledingen binnen de organisatie hier op een goede en professionele wijze bij te betrekken moet er aandacht worden besteed aan de communicatie rondom de introductie en uitrol. Medewerkers kijken met een andere bril naar dergelijke initiatieven. Het concreet en volledig informeren van de betrokkenen is van fundamenteel belang. Wij kunnen ondersteunen bij de introductie.
 3. Het onderzoek uitvoeren
  Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst opgedeeld in verschillende thema’s. Deze vragenlijst heb je dus kunnen uitbreiden. In de basisset zitten thema’s als inhoud van het werk, samenwerking, sfeer en sociale veiligheid, opleiding en persoonlijke ontwikkeling, samenwerking leidinggevende, fysieke omgeving, communicatie en arbeidsomstandigheden. Je bepaalt zelf op welke manier wij de uitkomsten rapporteren. Bijvoorbeeld op team-, locatie-, afdelings- of -functieniveau.
 4. Uitgebreide rapportage
  De rapportage zal plaatsvinden in de vorm van een rapport. Het rapporteren doen we in ieder geval op organisatieniveau, wat wil zeggen dat je inzichten hebt in het totaalbeeld van de organisatie. Maar het kan daarnaast bijvoorbeeld ook op team-, functie- of locatieniveau. Alle resultaten worden afgezet tegen de zorgbenchmark, de top 3 van je markt (wat extra inzichten geeft ten opzichte van een gemiddelde) en eventueel voorgaande jaren voor een trendanalyse. Ook delen we de procesgegevens en een overzicht van de open antwoorden.
 5. Analyse & voorbereidingen
  Uiteindelijk wil je dat het onderzoek leidt tot verbetering van de organisatie. Hiermee lever je uiteindelijk effectievere en efficiëntere zorg. Om dat eenvoudiger te realiseren, is het ook goed dat de resultaten worden gedeeld met het team. Wij kunnen hierbij ondersteunen door mee te kijken in de data-analyse en opvallendheden, maar ook in de voorbereidingen van de eventuele teambesprekingen. Door de ruime ervaring in het bespreken van onderzoeksresultaten kunnen we bijvoorbeeld meedenken in werkvormen, verbetermethodes en gespreksetiquettes. Dit zorgt voor een kwalitatief hoge evaluatie en daardoor een hoger rendement.
 6. Resultaten bespreken
  Uit een MTO kunnen voor betrokkenen gevoelige punten blootgelegd worden. Bijvoorbeeld over de sfeer, communicatie of samenwerking. Natuurlijk niet erg, sterker nog, elk bedrijf heeft zijn verbeterpunten. Wanneer je het prettig vindt om ondersteuning te krijgen bij de gesprekken met de medewerkers kunnen we je ook helpen door een gespreksfacilitator aan te dragen.
 7. Verbetermaatregelen borgen
  De verbetermaatregelen voer je door en check je volgens het PDCA-principe (verbetermethode). Ook is het goed om de medewerkers na een aantal maanden mee te nemen in de voortgang en hetgeen het MTO heeft opgeleverd.

 

 

Uitgelichte artikelen