logo Qualizorg

Realtime monitoring patiëntervaringen ondersteunt externe transparantie

{caption}

Inspelen op toekomstige ontwikkelingen

Artikel uit de Eerstelijns juli 2014

De eerstelijnszorg is volop in beweging door ontwikkelingen zoals de nieuwe Huisartsenbekostiging 2015, bekostiging van gezondheidscentra, werken vanuit de Triple Aim gedachte en het geven van externe transparantie aan zorgverzekeraars, gemeenten, maar ook aan patiënten. Daan Kerklaan, zorggroep Zorroo: ‘Ik zie veel kansen voor de eerstelijnszorg, zowel strategisch als in de patiëntenzorg. Maar dat moet je dan wel goed regelen. De continue monitoring van patiëntervaringen met Qualiview ondersteunt ons daarbij in uitkomstinformatie.’

De vele ontwikkelingen in de eerstelijnszorg zijn zacht gezegd uitdagend te noemen, en wellicht soms zelfs een pittige kluif. Veranderingen in de bekostiging (Huisartsenbekostiging 2015, bekostiging voor gezondheidscentra) maken het noodzakelijk om te kijken naar fi nanciële gevolgen, maar ook naar gevolgen voor praktijkvoering. Zorgverzekeraars verlangen externe transparantie van zorggroepen en gezondheidscentra, en willen actuele indicatoren voor hun inkoopbeleid. Gemeentes die met de transitieslag bezig zijn, hebben voorkeur voor eerstelijns zorgpartners die goede beoordelingen van hun patiënten kunnen overleggen. En hoewel ‘marketing’ nog altijd een onwennig begrip is in de eerstelijnszorg, willen ook patiënten graag transparantie over de beoordeling van de zorg van eerstelijns zorgverleners.