logo Qualizorg

Op weg naar het meten van de zorgbeleving van morgen

{caption}

Zicht op zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de patiënt

Artikel uit MoveMens uit december 2014

Een belangrijke behoefte van de Nederlandse overheid is transparantie binnen de gezondheidszorg, want door transparantie wordt de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk. Tegenwoordig doorloopt een patiënt meerdere zorgpaden binnen zijn gehele zorgtraject. Door de kwaliteit van elk zorgtraject inzichtelijk te maken en de afzonderlijke trajecten op elkaar af te stemmen wordt er door de zorgverlener overstijgend gedacht. Dat is in het belang van de patiënt. Qualizorg is klaar voor de toekomst en geeft de ervaring van patiënten een belangrijke stem. De ervaring van patiënten speelt hierin zelfs een cruciale rol. 

Benieuwd naar de toekomstvisie van Qualizorg op het verzamelen van patiëntervaring- en uitkomstindicatoren?