logo Qualizorg

'Neem de patiënt als uitgangspunt’

{caption}

Patiëntervaringen en uitkomstindicatoren

Artikel uit De Eerstelijns november 2013

Veel patiënten-vragenlijsten brengen de kwaliteit van zorg via de beroepsgroepen in kaart. Dat gebeurt meestal om de drie jaar. Maar steeds vaker worden patiëntervaringen online en continu gemeten aan de hand van de ondervonden zorgverlening. Robert Versteegh en Dick Tromp belichten hoe deze methode van patiëntervaringsonderzoek bij de fysiotherapeut en in de apotheek gebruikt wordt.

Robert Versteegh is directeur van InPraktijk, een faciliterende organisatie voor fysiotherapiepraktijken. ‘Ik zeg altijd dat onze klanten, de zorgverleners, zich kunnen bezighouden met zorg verlenen. Voor het overige kunnen zij een beroep op ons doen. Hierdoor worden de praktijkkosten zo laag mogelijk gehouden. Wij leveren service, bijvoorbeeld door voor de praktijken collectieve overeenkomsten te sluiten. Dit doen we nu voor eerstelijns psychologen, fysiotherapeuten, thuiszorg en diëtisten. De zorgverlener kan zich concentreren op het behandelproces, terwijl wij ons richten op het optimaliseren van zijn praktijkkosten. Om kwaliteit te kunnen bieden, heb je informatie nodig van de patiënt: hoe ervaart hij de zorgverlening? Die informatie verwerven de meer dan 400 praktijken die gebruik maken van ons kwaliteitsmanagementsysteem al een aantal jaar online met Fysio Prestatie Monitor van Qualizorg, die de patiëntervaringen continu meet.’