Samenwerking Arts en Zorg & Qualiview

3 oktober 2018

Qualizorg Outcome Manager is een hoogwaardig ROM-portaal om de kwaliteit en uitkomsten van je behandeling voor je inzichtelijk te maken.

De huisartsen van Arts en Zorg zijn verdeeld over 21 gezondheidscentra. De huisartsenzorg die zij leveren wordt, door Menzis, in de nabije toekomst bekostigd door middel van populatiebekostiging. Dit is een uniek project waarmee zij vooraf weten welk budget er gespendeerd kan worden aan de af te nemen zorg.

Met populatiebekostiging wordt doelmatig, en met name preventiegericht werken gestimuleerd. Hierbij is het onder andere belangrijk om de ervaren kwaliteit van gezondheid te meten. Om dit te monitoren gaat Qualiview de PROMIS-methodiek inzetten.

PROMIS staat voor Patient Reported Outcomes Measurement Information System. Qualiview gebruikt hierbij de PROMIS Profile-29 welke bestaat uit zeven domeinen en één losse vraag. Het gaat om de volgende te meten domeinen:

  1. Lichamelijk functioneren
  2. Angst
  3. Depressie
  4. Vermoeidheid
  5. Slaapstoornissen
  6. Vermogen om een aandeel te hebben in sociale rollen en activiteiten
  7. Belemmeringen door pijn

De losse vraag gaat om de pijnintensiteit, die op een schaal van 1-10 wordt beoordeeld.

Dit type onderzoek werkt op basis van slimme CAT-techniek (Computer Adaptief Testen). De computer kiest per domein na een startvraag steeds een volgende vraag op basis van een ‘wetenschappelijk algoritme’. Met dit systeem krijgt de cliënt relevantere vragen en een nauwkeurige score.

Qualiview onderzoekt of de PROMIS-vragenlijsten ook inzetbaar zijn voor andere doelgroepen. Wil je hier meer over weten, neem dan even contact op.

Gerelateerde artikelen
Qualiview bij de Vereniging Topfysiotherapie
Samen bewegen naar beter

“Vanuit fysiek oogpunt kun...

PREM Kindzorg officieel in gebruik genomen

Vanaf 1 juni 2021 is de