Kwaliteit van eerstelijnszorg kwantificeren

8 juni 2022

Hoe maak je als eerstelijnszorgaanbieder de kwaliteit zichtbaar van de zorg die je levert? Qualizorg ontwikkelde het model Carings om precies dit mogelijk te maken. Het model combineert de kracht van verschillende meetinstrumenten binnen vijf pijlers. Zorggroepen en huisartsen reageren enthousiast op het concept. 

Het Carings-model gaat uit van vijf pijlers die in samenhang iets zeggen over kwaliteit van zorg: de zorgmedewerker, de organisatie, samenwerkingen, zorgdata en de patiënt. Het maakt het bijvoorbeeld mogelijk patiëntenfeedback, het werkgeluk van de medewerkers en de bedrijfsvoering inzichtelijk te maken en te vergelijken met andere organisaties. Ook kunnen met het model
verbanden worden onderzocht, bijvoorbeeld tussen financiële gezondheid en kwaliteit van zorg.

Huisarts en bestuurder Ronald Roothans van Het Huisartsenteam zegt: “Je wilt als huisarts en als huisartsorganisatie houvast over wat je aan het doen bent in een complex speelveld. Carings biedt ons daarbij duidelijke verbeteringen ten opzichte van de mogelijkheden die we eerder hiertoe hadden. Het is een stap in de richting van een veel bredere scope van je kwaliteit. We gaan nu
samen met Qualizorg de stap maken naar het inzetten van de meetinstrumenten die de vijf pijlers bieden.

Het begin van een reis, maar wel een interessante, want de essentie van goed hulpverlenerschap is de vraag hoe je het morgen beter kunt doen dan vandaag. Het model geeft je daarbij inzicht en dus richting. En dat is goed, want als zorgverleners werken we met maatschappelijk geld. Daar staat de verplichting tegenover inzichtelijk te maken dat je werkt aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering.

Bekijk artikel op De-Eerstelijns.nl
 

----

Tekst Frank van Wijck. Foto Qualizorg. De Eerstelijns Magazine (December 2020). Kwaliteit van eerstelijnszorg
kwantificeren

Gerelateerde artikelen
Her-accreditatie ISO 27001 en NEN 7510 behaald

Qualizorg heeft de her-accreditering voor ISO 27001 en NEN 7510 weer...

Kwaliteit van zorg een belangrijk speerpunt binnen Vitaal Thuiszorg

Vitaal ...