Sturen op kwaliteit

15 december 2020

Kwaliteitsmanagement is in de zorg belangrijker dan ooit te voren. Daarbij is Qualiview je partner in het inzicht verkrijgen in de organisatorische verbeterpunten vanuit het oogpunt van je klant. Meet duidelijk je sterke en minder sterke punten, koppel daar actiepunten aan en monitor de voortgang van de kwaliteitsontwikkeling wederom met Qualiview. Zo doorloop je de gehele cyclus, vanuit de begin-, tussen- en eindmeting. Sturen op de kwaliteit vanuit de ervaring van je klant, versterkt je organisatie in de markt.

Tevreden klanten communiceren hun tevredenheid (mond-tot-mondreclame) en tevreden werknemers zijn gemotiveerd om gewenste werkwijzen vanuit het management te volgen en zichzelf te ontwikkelen/verbeteren. Door je proactieve kwaliteitsbeleid met bijbehorende verbeteringen vervolgens aan verzekeraars, patiëntorganisaties en verwijzers inzichtelijk te maken, dwing je een betere vergoedingen af. Maar nog belangrijker, je werkt zo aan een betere zorgverlening. Samen maken we de zorg beter.

Wij maken gebruik van de PDCA-cyclus, oftewel Plan, Do, Check, Act. Een pragmatisch model om het verbeterpotentieel waar te maken. Wij gebruiken Qualiview om het verbeterpotentieel inzichtelijk te maken.

Dick Tromp, Apotheek Flevowijk

De zorgkwaliteit van morgen

Qualiview geeft je dus inzicht in de zorgkwaliteit van morgen. Door het continu, realtime én patiënt volgend uitvragen van kwaliteitsindicatoren bij verschillende ketens van de georganiseerde zorg rondom een patiënt, verkrijg je inzicht in die desbetreffende kwaliteit. We werken steeds meer vanuit het perspectief van de patiënt, door hem/haar te behandelen als een klant. Het Triple-Aim-concept is daar een goed voorbeeld van:

  • een betere gezondheid van de populatie;
  • een betere kwaliteit en beleving van zorg;
  • minder kosten(groei).

Qualiview ondersteunt je bij het realiseren van die doelen. Eenvoudig en effectief. Neem gerust contact op.

Gerelateerde artikelen
Tip 3 & 4: zó zet je Qualiview in voor je zorgorganisatie

Het verzamelen van klantervaringen is één, maar wat kun je doen met ...

CGM en Qualiview realiseren koppeling voor huisartsen en apotheken

CGM en Qualiview hebben een automatische koppeling gerealiseerd. ...