Acceptatie door derden

1 januari 2019

Qualiview is een registreerd merk van Qualizorg B.V. Als bedrijf staan wij voor transparantie en samenwerken. En het samenwerken doen wij het liefst met diverse partijen zonder daarbij onze onafhankelijkheid te verliezen. Zo werken wij onder andere samen met beroepsgroepen zoals KNGF, VvOCM, NVH en InEen, met patiënten- en consumentenorganisatie NPCF en lokale en landelijke overheidsinstituten zoals Zorginsituut Nederland.  

Qualiview en Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland (Kwaliteitsinstituut) is een overheidsinstelling dat zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Ook moet het Kwaliteitsinstituut ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van die geleverde zorg. Om kwaliteit te kunnen toetsen heeft het Kwaliteitsinstituut een Toetsingkader ontwikkelt dat als hulp en leidraad fungeert voor ontwikkelaars van kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten. Tevens gebruikt het Kwaliteitsinstituut het Toetsingkader om te kunnen beoordelen of kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten kunnen worden opgenomen in het Register. Het Register maakt zichtbaar wat zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is. Standaardisatie in registratie en uitwisseling van zorggegevens is een belangrijke voorwaarde om snel en veilig samen te werken in de zorg. De Consumer Quality Index (CQI) is zo een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten. Qualiview is door het Kwaliteitsinstituut geaccrediteerd om CQi-metingen uit te voeren.  

Qualiview en NPCF

Patiëntenfederatie NPCF is een samenwerkingsverband van dertig (koepels van) patiënten- en consumentenorganisaties. De NPCF zet zich in voor betere, veilige en betaalbare zorg. Een belangrijke doelstelling is transparantie in de zorg, zodat patiënten de juiste keuze kunnen maken. Dankzij de inbreng van onze leden, vragen en ervaringen van patiënten bij de NPCF-Zorglijn en de beoordelingen op ZorgkaartNederland.nl heeft NPCF in beeld wat volgens patiënten goed gaat in de zorg en wat er beter kan.

In samenwerking met de NPCF zijn o.a. de verkorte CQi vragenlijst, de CQi farmacie, ASTMA COPD vragenlijst en een nieuwe vragenlijst voor de huisartsenzorg, chronische zorg en generieke eerstelijn ontwikkeld. Kortom, de samenwerking tussen NPCF en Qualiview gaat ver terug en kijkt vooral terug op jaren ontwikkelen aan betere, kortere en daardoor gebruiksvriendelijkere vragenlijsten zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Immers, bij Qualiview en NPCF staat kwaliteit altijd bovenaan.

Qualiview en KNGF

Al sinds 1889 behartigt het KNGF voor circa 22.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied. Het KNGF heeft als doel om "de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut."

In samenwerking met de KNGF, NPCF en zorgverzekeraars heeft Stichting Miletus in 2014 de verkorte CQi fysiotherapie aangeboden bij het Kwaliteitsinstituut voor opname in het register. Inmiddels is de verkorte CQi gestandaardiseerd en opgenomen in het portfolio van Qualiview. Zo werken wij continu samen met o.a. KNGF aan verbetering van de huidige middelen, maar ook aan de zorg van morgen. Immers, onze verbintenis is dat wij ons inzetten voor de kwaliteit van de fysiotherapie. KNGF al sinds 1889 en wij sinds 2010. 

Qualiview en VvOCM

De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck is de beroepsvereniging van oefentherapeuten en kent circa 1.700 leden. De VvOCM is ontstaan uit een fusie van de Vereniging Bewegingsleer Cesar en de Nederlands Vereniging van Oefentherapeuten Mensendieck. De missie van de VvOCM is de oefentherapeut prominent te positioneren en te profileren als een vanzelfsprekende en onderscheidende speler binnen het domein bewegen in de gezondheidszorg, zowel in de curatieve als de (secundair) preventieve sector. De afgelopen 2.5 jaar hebben Qualizorg B.V. en VvOCM intensief samengewerkt om tot een standaard en systeem te komen voor patiëntervaringsonderzoek. Een systeem voor oefentherapeuten waarbij wij samen kunnen werken aan o.a. de profilering van oefentherapeuten. De standaard is eind 2014 afgerond en is inmiddels een standaard product van Qualiview geworden. Daarmee kunnen wij met trots zeggen dat Qualiview samenwerkt met VvOCM voor innovatie en zorgverbetering binnen de oefentherapie.

Viola Zegers (Directeur VvOCM) zegt het volgende over onze samenwerking: "Qualiview maakt klantervaringsonderzoek heel makkelijk. Eén druk op de knop is genoeg."

Qualiview en NVH

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van de huidtherapeuten in Nederland. De NVH ontwikkelt kwaliteitsbeleid, organiseert na- en bijscholingsprojecten voor haar leden en is aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). In 2014 is de samenwerking tussen Qualizorg en NVH gestart en in februari 2015 kwam dit tot het hoogtepunt: een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. 

“We zijn gestart met het beroepsgroep breed implementeren van klantervaringsonderzoek. Eind 2014 hebben de huidtherapeuten zich bij ons aangemeld en vanaf begin 2015 kunnen ze klantervaring meten. De volgende slag wordt het gezamenlijk neerzetten en implementeren van uitkomstindicatoren,” aldus Rutger van Zuidam (directeur Qualizorg B.V.). Sabine Uitslag (voorzitter NVH): “Klantwaardering is voor onze sector van groot belang voor de toekomst. Als huidtherapeuten hebben we meer inzicht nodig in de wijze waarop de behandeling van de huidtherapeut wordt gewaardeerd. Hierdoor krijgen we ook meer inzicht in de omvang van de diverse huidtherapeutische behandelingen. Dit is voor de positionering van huidtherapie in de snel veranderende zorgwereld cruciaal. Ik vraag daarom uw gewaardeerde medewerking om huidtherapie als zorgsector beter te kunnen profileren.”

Over de samenwerking tussen NVH en Qualiview zegt Sabine Uitslag:

"Dankzij Qualiview kunnen wij onze waardecreatie in het zorgspectrum laten zien. We zijn onderweg naar PROMs, om multidisciplinair en regiogebonden vanuit de zorgketen te kunnen meten. Mijn intuïtie ging direct op groen. Als je elkaar begrijpt kun je snel naar een win-win-situatie."

Qualiview en InEen

"Een ijzersterke eerste lijn: daar wordt iedereen beter van." Deze uitspraak is de leidraad van InEen. Ineen is de organisatie voor eerstelijns zorgprofessionals in zorggroepen, gezondheidscentra, ROS'en, eerstelijns diagnostische centra en huisartsenposten. InEen gelooft in de kracht van samenwerking in de eerste lijn. "Samenhang in de sector vraagt om een gestroomlijnde organisatie." zo zegt zij zelf. Qualiview werkt graag samen met deze partner. Immers, we streven beide hetzelfde doel na: kwalitatief goede zorg, waar de patiënt centraal staat. 

Samen met Ineen, NPCF, Stichting Miletus, Zorgverzekeraars Nederland, Nivel en IQ healthcare is Qualizorg bezig met het mee ontwikkelen van twee nieuwe patiëntervaring meetinstrumenten voor de huisartsenzorg, generieke eerstelijnszorg en de chronische zorg. Alle partijen zijn het er over eens dat de huidige CQi vragenlijsten aan vernieuwing toe zijn. Na de zomer zal Qualiview ingezet worden om geautomatiseerd vanuit het Huisarts Informatie Systeem (HIS) de online validatie metingen uit te zetten. Na verwachting zullen de nieuwe vragenlijsten, met draagvlak van betrokken partijen en de beroepsgroepen vanaf 2016 landelijk geïmplementeerd gaan worden.

Qualiview en zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars, zorginnovatie en commercie zetten de kwaliteitsinformatie verzameld door Qualiview in voor verschillende doeleinden met een gemeenschappelijk doel: de beste zorg voor de verzekerde consument. Zorgverzekeraars hebben daarbij behoefte aan betrouwbare, geaccepteerde en onafhankelijk verzamelde data zonder risico's. Qualiview is de ervaren partner voor Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis in het ontwikkelen van slimme oplossingen en infrastructuur, keuze informatie en maatwerkprojecten in zorginnovatie. Wij kunnen dan ook met trots melden dat wij "prefered partner" zijn van zowel Zilveren Kruis, VGZ, CZ als Menzis.

Over de samenwerking tussen Qualiview en CZ zegt Hans Wartel (inkoper CZ):
"Vanuit de gedachte 'Inzicht leidt tot betere zorg' werken we samen (zorgprofessional, Qualiview, zorgverzekeraar) voor betere zorg."


Paul Mulder (Programmaleider Klant Gerichte Zorgarrangementen Zilveren Kruis) zegt over onze samenwerking: 
"Qualiview is een echte specialist. Ze willen ook het onderste uit de kan en ze zijn maatschappelijk betrokken. Dan kun je ambitie toevoegen in de samenwerking."


Hierop vult Ronald van Rijn (Manager zorginkoop Zilveren Kruis) aan: 
"Kwalitatieve zorg is efficiënter, en dus goedkoper. Qualizorg denkt mee over de transparantie van zorg.

Dit onderstreept onze acceptatie door zorgverzekeraars die al sinds 2010 geldt en ook voor de komende jaren zal blijven. 

Gerelateerde artikelen
Waarom wij dataveiligheid zo belangrijk vinden

Je moet er toch niet aan denken dat de persoonlijke gegevens van je ...

Qualizorg overgenomen door CompuGroup Medical

Qualizorg is overgenomen door CompuGroup Medical (CGM). De ...