logo Qualizorg

M.T.O. Medewerkerstevredenheid

{caption}

M.T.O. Medewerkerstevredenheid

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) heeft tot doel om de beleving van medewerkers te onderzoeken met betrekking tot hun werk. MTO’s hebben meerdere voordelen. Ze zenden het signaal naar medewerkers uit dat de organisatie hun ervaringen serieus neemt. MTO’s geven het management ook een indruk van de heersende bedrijfscultuur en van wat er precies in de organisatie speelt en leeft.

Een goed uitgevoerd MTO verschaft aanknopingspunten om de motivatie van medewerkers te verbeteren en biedt het management een instrument voor kritische zelfreflectie en concrete verbeteracties.MTO’s vinden vaak periodiek plaats in het kader van kwaliteitszorg. Afhankelijk van de vraagstelling biedt het onderzoek inzicht in arbeidsomstandigheden, arbeidstevredenheid en arbeidsontwikkeling. Daarnaast kan een benchmark op sectorniveau worden toegevoegd, waardoor de organisatie zichzelf kan vergelijken.

Op basis daarvan kunnen gericht maatregelen worden genomen om de tevredenheid te vergroten. Dat is een wenkend perspectief voor ondernemingsraden. Hierbij volgen een aantal tips om het medewerkerstevredenheidsonderzoek in goede banen te leiden.Qualizorg voert tal van medewerkerstevredenheid onderzoeken uit voor zorginstellingen. Dit zowel digitaal als "op papier".

Geinteresseerd? Neem dan contact op via ons contactformulier.

Direct contact