Multidisciplinair meten op meerdere meetmomenten

17 maart 2021

Met Qualiview maak je de prestaties van je therapeuten inzichtelijk in je persoonlijke dashboard, in de maandelijkse activiteitenmail en de kwartaalrapportages.

Samen streven naar efficiënte en doelgerichte gezondheidszorg

Bij de meeste PREM-onderzoeken, zoals de CQ-Index, worden patiënten na afloop van het behandeltraject gevraagd hun ervaring te delen. In veel zorgtrajecten zijn echter meerdere behandelaars betrokken. De samenwerking tussen zorgverleners (fysiotherapie, huisarts, apotheek) wordt hierbij nooit gemeten. Wanneer we efficiëntere en klantgerichtere zorg willen stimuleren, moeten we de patiënt gaan volgen gedurende zijn traject. En dan niet alleen de patiënt, maar ook de zorgverleners. Het gaat dan om zowel ervaringsvragen (PREM) als uitkomstindicatoren (PROM). De triple aim-gedachte staat hier centraal: 360 graden feedback via een patiëntvolgsysteem.

Meerdere meetmomenten

Het patiëntvolgsysteem van Qualiview meet gedurende het totale behandeltraject op meerdere momenten de kwaliteit van leven van de patiënt, de voortgang van het traject (uitkomstindicatoren) en de gemoedstoestand van de patiënt. Zo krijgen we visueel inzichtelijk hoe het verloop van het traject is. Waar moet bijgeschaafd worden of waar moet meer aandacht voor komen? Kortom, hoe kunnen we het zorgtraject optimaal afstemmen op de patiënt zodat hij zich zo kort mogelijk ‘patiënt’ voelt.

Multidisciplinair meten

Het meten van de ervaring van de patiënt gaat in ons patiëntvolgsysteem niet alleen over het meten van de monodisciplinaire zorg, maar vooral ook om het meten van de samenwerking in de multidisciplinaire zorgtrajecten. Hoe werken de huisarts en de apotheek samen? Of hoe verloopt de overdracht van het revalidatiecentrum naar de fysiotherapeut?