Krijg inzicht in prestaties van medewerkers

14 juni 2022

De kwaliteit van de zorgverlening in je praktijk wordt bepaald door een verscheidenheid aan factoren. Een grote factor hiervan wordt met name bepaald door je medewerkers. Gewenste werkwijzen dienen aangeleerd te worden. Medewerkers die gemotiveerd zijn, zijn veel eerder bereid richting een helder punt aan de horizon te werken, dan ongemotiveerde medewerkers. Het inzicht in het waarom (een bepaald doel belangrijk is) en het hoe (verhoud ik als werknemer ten opzichten van dit doel) speelt een grote rol in het realiseren hiervan. Om te achterhalen hoe je medewerkers presteren, ben je vooral aangewezen op de terugkoppeling van de medewerker zelf en op de uiteindelijke behandelresultaten. Maar:

  • Hoe verloopt het behandelpad?
  • Hoe communiceert de medewerker met de patiënt?
  • Stelt hij de juiste vragen?
  • Luistert hij goed naar de patiënt?

Dit gemeenschappelijk per medewerker inzichtelijk, geeft je de mogelijkheid om te toetsen hoe hij of zij presteert ten opzichte van het praktijkgemiddelde. Met de online rapportagetool van Qualiview - waarin je de resultaten en statistieken van het patiëntervaringsonderzoek kunt inzien - maak je dit inzichtelijk.

Kees Smelt, Fysiotherapiepraktijk De Haere -
“We merken dat het draait om bewustwording. Door onze medewerkers in te laten zien en te laten ervaren dat de feedback van klanten niet bedreigend is maar vaak juist leuk en positief, zijn we in staat die terugkoppeling om te zetten in concrete verbeterpunten en actieplannen. Zo kunnen we beter inspelen op de wensen van de klant”

Kees Smelt, Fysiotherapiepraktijk De Haere -

Monitoren

Qualiview helpt je de onderzoeksresultaten inzichtelijk te maken aan de hand van de online rapportagetool. Hier kun je op alle variabelen filteren, ook per medewerker. Aan de hand van deze inzichten kun je verbeterpunten in je personeelsbeleid lokaliseren en desgewenst doelen formuleren om deze punten ook daadwerkelijk te verbeteren. Reeds gestelde doelstellingen kun je aan de hand van de onderzoeksresultaten toetsen.

 

Verbeteren

Met behulp van de inzichten die je via Qualiview verkrijgt, kun je je HRM-strategie vormgeven en je HRM-beleid toetsen c.q. versterken. Bepaal je coaching- en ontwikkelingsbeleid en toets de vooruitgang van je medewerkers vanuit de ogen van de klant. Bekijk samen met de medewerker hoe diens patiënten het behandeltraject hebben ervaren. Gebruik de rapportages om de voortgang te toetsen en verbeteringen te realiseren. Zo help je medewerkers te excelleren.

Gerelateerde artikelen
Beter inzicht in resultaten bij behandeltraject met één of meerdere behandelaars

Het komt geregeld voor, een cliënt wordt door meerdere zorgverleners...

Tip 9 & 10: Download PREM-resultaten van je medewerkers

Het verzamelen van klantervaringen is één, maar wat kun je doen met ...