Gezondheidsonderzoek

16 maart 2021

Qualizorg Outcome Manager is een hoogwaardig ROM-portaal om de kwaliteit en uitkomsten van je behandeling voor je inzichtelijk te maken.

Gezondheidszorgonderzoek richt zich van oudsher vooral op patiënten die gebruikmaken van de zorg. Dit was afhankelijk van vraag en aanbod van zorg binnen de randvoorwaarden van structuur en regelgeving binnen het zorgsysteem. Uiteindelijk zijn er meer en belangrijkere factoren die het gezondheidszorgonderzoek dient mee te nemen. 

Het gebruik van zorg, de organisatie van de zorgverlening en de inrichting van het zorgsysteem dragen immers ook bij aan een kwalitatief goed en gezond leven. Daarnaast is ook een toegankelijke, kwalitatief goede en betaalbare gezondheidszorg van groot belang. Deze thematiek moet dan ook in het gezondheidszorgonderzoek aan de orde worden gesteld.

Wat zijn PROMs?

PROMs (Patient Reported Outcome Measures) zijn korte, gevalideerde vragenlijsten die meten hoe de patiënt veranderingen in de gezondheid ervaart. De metingen verricht je voor en na een behandeling. De patiënt kan de vragenlijst thuis, in de wachtkamer of samen met je invullen. Uit die vragenlijst blijkt vervolgens in welke mate de patiënt pijn ondervindt of in hoeverre hij belemmerd wordt in dagelijkse zaken, zoals traplopen of fietsen. Ook eventuele complicaties die mogelijk niet direct aan je gemeld zijn, komen met PROMs aan het licht.

Inzet PROMs

Het onderzoeksterrein van het gezondheidsonderzoek heeft zich de afgelopen jaren uitgebreid, waarbij het perspectief van de patiënten of consumenten steeds centraler is komen te staan. We zetten vaker PROMs in. Als zorgverlener streef je naar een maximale kwaliteit tegen minimale kosten. Maar om daarin goed onderbouwde keuzes te maken is inzicht in de effectiviteit van behandelingen noodzakelijk. Met behulp van PROMs meet je bijvoorbeeld de kwaliteit van leven onder je patiënten en heeft u een instrument om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Qualiview en PROMs

Qualiview stemt de PROMs af op de beroepsgroepen. Onze PROMs kun je onder meer inzetten voor het monitoren en verbeteren van diagnostiek en het effect van de behandeling. Daarnaast kun je de enquête ook inzetten bij gesprekken met de patiënt en om de behandeling te bespreken. Zo verkrijg je meer informatie over de effectiviteit van je behandeling op patiëntniveau, maar ook voor grotere groepen patiënten.

LROI

De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) is een digitaal kwaliteitsregister dat in 2007 is opgezet door de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). In de LROI worden de patiënt- en prothesekenmerken van knie- en heupprothesen geregistreerd. In 2014 is hier ook de registratie van schouder-, elleboog- en enkelimplantaten aan toegevoegd. Alle orthopedisch chirurgen in Nederland gebruiken de LROI om hun gegevens over deze gewrichtsimplantaten te registreren.

Met het afgegeven van het certificaat geven ze aan dat eenheid van definities en aanleverprocessen cruciaal zijn voor de aggregatie en voor vergelijking van de resultaten op landelijk niveau zodat de uiteindelijke benchmark en spiegelinformatie die op deze gegevens gebaseerd zal worden. Kies je voor Qualiview, dan kiest u voor betrouwbaarheid.

Verschil PROMs en PREMs?

De Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient Reported Experience Measuremes (PREMs) zijn twee verschillende vragenlijstmethodes die voor verschillende doeleinden worden gebruikt. De PROM-vragenlijst richt zich op uitkomstindicatoren zoals de gesteldheid van de patiënt en wordt gedurende het zorgtraject uitgevraagd. De PREM-vragenlijst wordt aan het einde van de behandeling uitgevraagd en richt zich op de ervaringen van de patiënt met de praktijk en behandelaar.

Voormalig ziekenhuisdirecteur Fred Lee is auteur van het boek ‘If Disney Ran Your Hospital’ (Als Disney de Baas was in uw Ziekenhuis). Lee is een internationaal erkende expert en consultant in patiëntrelatie en Service Excellence. Zijn passie is het creëren van een optimale genezingservaring voor patiënten zodat patiënten loyaal worden aan je organisatie.

Gerelateerde artikelen
Tip 11 & 12: Oude data terugkijken en extra vragen in PREM 3.0 voorleggen

Op initiatief van onder andere de Patiëntenfederatie Nederland zij...

"Meer cliënten betrekken bij het klantervaringsonderzoek”

Lex Drop is fysiotherapeut en directeur bij