logo Qualizorg

PROMs - Patiënt Reported Outcome Measures

{caption}

PROMs, Patient Reported Outcome Measures

Gezondheidszorgonderzoek richt zich van oudsher vooral op het gebruik van zorg onder invloed van vraag naar- en aanbod van zorg. En dit binnen de randvoorwaarden van structuur en regelgeving van het systeem.

Uiteindelijk dienen het gebruik van zorg, de organisatie van de zorg en de inrichting van het systeem bij te dragen aan gezondheid en kwaliteit van leven. En ook een toegankelijke, kwalitatief goede en betaalbare gezondheidszorg. Deze thematiek moet ook in het gezondheidszorgonderzoek aan de orde worden gesteld.

Het gaat daarbij om een veelheid van mogelijke uitkomstmaten. Het gaat om uitkomstmaten waarin het patiënten of consumentenperspectief centraal staat. PROMs staat voor Patient Reported Outcome Measures. Dit zijn korte, gevalideerde vragenlijsten die veranderingen meten in de gezondheid zoals de patiënt deze ervaart. 

Uitkomsten van de zorg

Gezondheidszorg die optimaal bijdraagt aan de kwaliteit van leven van patiënten vormt één van de speerpunten voor de komende jaren. PROMs meten kwaliteit van leven en kunnen hierbij een belangrijk verbeterinstrument zijn. Dit bijvoorbeeld in diagnostiek, in gesprek komen met de patiënt, keuze van de behandeling en effectmeting. U als zorgverlener krijgt hiermee informatie over de effectiviteit van uw behandeling op patiëntniveau, maar ook voor grotere groepen patiënten.

Zijn uw behandelingen effectief

Patiënten zo efficiënt mogelijk kwaliteit van leven bezorgen met optimaal resultaat: dat is uw doel als zorgverlener. Maar daar ligt een flinke uitdaging, want hoe zorgt u voor maximale kwaliteit tegen minimale kosten? Om goed onderbouwde keuzes te maken, is inzicht in de effectiviteit van behandelingen noodzakelijk.

Vraag uw klanten naar het resultaat

Met PROMs meet u voor en na een behandeling hoe de patiënt zijn of haar gezondheid ervaart. De vragenlijst hiervoor kan de patiënt thuis, in de wachtkamer of samen met u als zorgverlener invullen. De uitkomsten laten zien in welke mate de patiënt bijvoorbeeld pijn ondervindt of in hoeverre hij belemmerd wordt in dagelijkse zaken, zoals traplopen of fietsen. Ook eventuele complicaties die mogelijk niet direct aan u gemeld zijn, komen met PROMs aan het licht.

PROMs metingen worden zowel door de zorgverzekeraars als door zorgverleners uitgevoerd. Het ligt voor de hand dat zorgverleners en de beroepsverenigingen actief zelf gaan meten omdat PROMs direct onderdeel uitmaken van het primaire zorgproces. 

Qualizorg voert op dit moment diverse proms projecten uit. Binnenkort laten wij ons in verband met de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) certiticeren. Qualizorg is in opdracht van Stichting Miletus op dit moment projectmatig data aan het verzamelen door middel van PROMs vragenlijsten.

Eigen software en samenwerking met Vital Health

U kunt bij ons terecht om beroepsgroep breed uw eigen proms af te laten nemen met de software van Qualizorg.  Qualizorg werkt ook met Questmanager van Vital Health software. Gezamenlijk met Vital health bieden wij een totaaloplossing voor klantervaring (CQI) en PROMs die uniek is in Nederland!

Geïnteresseerd in het uit laten voeren van dit type onderzoek?