logo Qualizorg

Benchmarking

{caption}

Benchmarking en benchlearning

Benchmarking maakt het mogelijk om op regelmatige basis een vergelijking te maken van de prestaties en werkwijzen van het eigen bedrijf, de eigen organisatie(medewerkers) met die van leidende concurrenten. Het gaat hier om vergelijking met bedrijven die op de te vergelijken aspecten het best presteren.

Een benchmark brengt verschillen en overeenkomsten in beeld waarmee onderwerpen objectief bespreekbaar worden gemaakt. Bij benchlearning zijn de resultaten uit de benchmark het vertrekpunt en een essentiële basis om samen betekenis te geven aan de verschillen en overeenkomsten. Wat betekenen de resultaten en zijn ze gerelateerd aan de context waarin een organisatie opereert? Wat zijn de onderliggende patronen en mechanismen? Zijn ze beïnvloedbaar en daarmee stuurbaar? Benchlearning draagt bij aan het lerend vermogen van de organisatie.

Qualizorg Benchmark

Neemt u klantervaringsonderzoek, patienttevredenheidsonderzoek of Proms onderzoek af bij Qualizorg, dan zijn de resultaten veelal per medewerker, (patiënt) en zorgorganisatie te vergelijken. Ook wanneer wij als TTP of Datawarehouse voor u optreden verzorgen wij uw benchmark informatie. Met ruim 9.500 zorgorganisaties en gegevens van meer dan 45.000 zorgverleners is onze benchmark informatie voor u veelzeggend.

Zorgverleners zijn met het praktijkgemiddelde (interne benchmark) vergelijkbaar en de resultaten van uw eigen praktijk vergelijken wij met branchegemiddelden (externe benchmark). Extern benchmarken kunt u op provincie, straal van 25 kilometer en praktijkgrootte e.d. instellen. Door de resultaten te vergelijken met de benchmark kunt u inzien of uw praktijk beter of slechter wordt beoordeeld dan de externe benchmark. 

Praktijkcasussen ter inspiratie

           

Verbeter en leer doormiddel van benchlearning. Deel de informatie met elkaar en ga de leerdialoog aan.

Een voorbeeld van één van onze benchmarktools