logo Qualizorg

Patiënt en consument

{caption}

Keuze informatie

Patiënten(-organisaties) willen kwaliteit van zorg en daarmee de beste zorg voor u als consument inzichtelijk hebben. Net als zorgaanbieders, overheid en verzekeraars. Maar wat is de beste zorg? Wie bepaalt wat kwaliteit is? Om dit inzichtelijk te maken, verzamelt en beheert Qualizorg verschillende kwaliteitsindicatoren in de zorg. Zo willen wij de kwaliteit van zorg inzichtelijk maken. Ten eerste voor de patiënt, zodat hij met de juiste informatie kan kiezen uit de beste zorg die voor hem beschikbaar is. En daarnaast voor iedereen die gebaat is bij onafhankelijke kwaliteitsinformatie.

Zorg vergelijken

Actueel inzicht in uitkomsten en ervaringen van andere patiënten biedt de consument relevante keuze-informatie. Wij verzamelen, verwerken en beheren op een veilige manier de ervaringen van miljoenen patiënten. Het kan dus zijn dat u via uw zorgaanbieder door Qualizorg benaderd bent om een ervaringen vragenlijst in te vullen.

Deze anonieme informatie geeft actueel verbeterinzicht aan uw zorgverlener en vormt de basis voor voorlichting naar andere consumenten, bijvoorbeeld via vergelijkingssites. Initiatieven als Praktijk in de buurt, Zorgkaart Nederland, Kies voor je zorg en KiesBeter.nl zijn gebaat bij onafhankelijke kwaliteitsinformatie over de zorg. Qualizorg levert hiervoor informatie.

Stem van de patiënt

Het kan ook zijn dat uw zorgverlener u voor, tijdens of na het behandeltraject door Qualizorg laat benaderen om een vragenlijst traject over uw behandeltraject in te laten vullen. De inzichten bieden uw zorgverleners en uzelf een goed beeld over uw voortgang en kwaliteit van leven.

Qualizorg verzamelt zorgbreed evidence based data over de kwaliteit van zorg. Dat is een hele relevante bron voor het beleid, de doelstellingen en de argumenten van organisaties die de patiënten vertegenwoordigen. De ervaringen en meningen van de patiënt geven consumenten- en patiëntenorganisaties de input om de patiënt de juiste positie en een duidelijke stem te geven. Daarmee wordt het inzicht gebruikt om verbetering van kwaliteit van zorg te stimuleren. Actuele, betrouwbare en veilige informatie over de ervaren kwaliteit van zorg is pure stuurinformatie.

Onafhankelijke organisatie

Qualizorg werkt samen met stakeholders als verzekeraars, consumentenorganisaties, overheden en zorgverleners, maar opereert daarin geheel onafhankelijk. Er zijn geen banden met andere partijen. De data wordt onafhankelijk en veilig beheerd. Als third trusted party, oftewel gegevensmakelaar, mogen wij geen eigendom claimen en data niet voor andere doeleinden gebruiken dan vastgelegd. Om dit te waarborgen is er een duidelijke en transparante governance over zeggenschap, voorwaarden, doeleinden en uiteraard de privacyborging van de patiënt.

Expertise

Patiëntenorganisatie? Van uit onze kerncompetenties IT en onderzoek, bouwen en onderhouden wij gebruiksvriendelijke uploadportals en infrastructuren voor dataverzameling. Wij beheren databases waarin verschillende databronnen gecombineerd, bewerkt en inzichtelijk gemaakt worden. Ook voeren we slimme validatieprocessen door die de aanlevering eenvoudig, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar maken. Qualizorg heeft gedegen expertise in huis om databronnen te anonimiseren en te koppelen voor specifieke doeleinden (bijvoorbeeld Triple Aim data). Wij zijn dé specialist in kwaliteitsdata in de zorg. 

Wij verzamelen en beheren

  • uitkomstindicatoren
  • procesindicatoren
  • kwaliteitsindicatoren