logo Qualizorg

Gemeenten en overheid

{caption}

WMO en kwaliteit

In het Wmo-beleidsplan wordt aangegeven op welke manier de Gemeente aan kwaliteit werkt. Maar wat is kwalitatief goede maatschappelijke ondersteuning? En hoe borgt u dat? Dit is een vraagstuk waar Qualizorg zich al jaren op richt. Wij zijn er van overtuigd dat kwaliteitsbeleid het best integraal benaderd wordt door de patiënt en de burger als uitgangspunt te nemen, door te sturen op effecten (outcome). Maar dat is niet zo eenvoudig als het klinkt. Een patiënt neemt vaak meerdere soorten zorg af. Om over de ketens van zorg heen de kwaliteit op een vergelijkbare, transparante wijze in beeld te brengen, zullen activiteiten van verschillende aanbieders in samenhang en samenwerking met elkaar bekeken moeten worden.

In dialoog

Qualizorg werkt als onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en onderzoeksinstituten van de overheid. Wij participeren in het brede zorglandschap in diverse kwaliteitstrajecten als adviseur, ontwerper en leverancier van oplossingen voor kwaliteitsdata. Hoogstwaarschijnlijk meten wij nu al de patientervaringen voor zorgaanbieders, gezondheidscentra en ziekenhuizen in uw gemeente. 

Nu kwaliteit van zorg ook een gemeentelijke prioriteit is, nodigen wij u van harte uit voor een oriënterend gesprek. Wij delen graag onze ervaring en expertise om samen de mogelijkheden voor het monitoren van kwaliteit en beheren van data in kaart te brengen. Bel gerust voor een afspraak.

Wij verzamelen en beheren

  • uitkomstindicatoren
  • procesindicatoren
  • kwaliteitsindicatoren
"Bij professionele en onafhankelijke dataverzameling is het waardevol dat Qualizorg als partner ook in het maatschappelijk belang investeert."