logo Qualizorg

Gemeenten en overheid

{caption}

Transparante kwaliteitsstandaarden 

Het besef dat kwalitatief goede zorg niet alleen het beste is voor de patiënt, maar ook nog eens het goedkoopst, dringt in steeds meer geledingen van ons zorgstelsel door. Patiënten, zorgverleners en verzekeraars weten zelf het beste wat goede zorg is en werken hard aan gezamenlijke transparante kwaliteitsstandaarden. Qualizorg helpt daarbij met slimme oplossingen voor kwaliteitsdata. Van uit onze kerncompententies IT en onderzoek, bouwen en onderhouden wij gebruiksvriendelijke uploadportals en infrastructuren voor dataverzameling.

Deze representatieve, valide, en actuele informatie is een waardevolle bron voor alle stakeholders èn voor gerichte burgervoorlichting. Met informatie van qualizorg kan de consument kiezen uit de beste zorg die voor hem beschikbaar is. Bijvoorbeeld via de informatie die wij aan het kwaliteitsinstituut en kiesbeter leveren. 

Oplossingen en infrastructuur

Qualizorg gelooft al jaren in betere zorg door transparantie. Wij leveren daarom wij slimme oplossingen en infrastructuren die data genereren over de kwaliteit van geleverde zorg. Dat gebeurt aan de hand van kwaliteitsindicatoren en (gevalideerde) vragenlijsten zoals CQ-index, PROMs en projecten voor individuele opdrachtgevers. Daarnaast beheren wij databases waarin verschillende databronnen gecombineerd, bewerkt en inzichtelijk gemaakt worden. Qualizorg heeft gedegen expertise in huis om databronnen te anonimiseren en te koppelen voor specifieke doeleinden (bijvoorbeeld Triple Aim data). Wij zijn dé specialist in kwaliteitsdata in de zorg. 

Onafhankelijke kennispartner

Dankzij onze visie, onafhankelijke positie en veelzijdige netwerk is Qualizorg uitgegroeid tot een geaccrediteerde kennispartner. Wij participeren in overlegstructuren, programma's en projecten van beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties, overheid en toezichthouders. We werken zowel aan onderzoekstrajecten en beleidsvoorbereidende informatie als aan gerichte kwaliteitsprogramma's en oplossingen. Qualizorg werkt actief samen met stakeholders, maar opereert daarin geheel onafhankelijk. Er zijn geen banden met andere partijen. De data wordt onafhankelijk en veilig beheerd. Als third trusted party, oftewel gegevensmakelaar, is er een duidelijke en transparante governance over zeggenschap, voorwaarden, doeleinden en uiteraard de privacy van de patiënt.

Wij verzamelen en beheren

  • uitkomstindicatoren
  • procesindicatoren
  • kwaliteitsindicatoren
"Qualizorg zit in het hart van de keten, zij brengen Patiënt Centered Care tot leven."