logo Qualizorg

Beroepsgroepen

{caption}

Toegevoegde waarde tonen

Van alle beroepsgroepen wordt meer transparantie gevraagd, met name over de kwaliteit van werken en de kosten daarvan. De overheid wil dat de zorg zelf haar standaarden ontwikkelt en zorgverzekeraars dwingen een laag contracttarief af. Allemaal nobele doelstellingen, maar het moet ergens vandaan komen. En dus staat uw beroepsgroep meer dan ooit onder druk. Qualizorg kan u helpen opnieuw de regie te pakken en uw toegevoegde waarde volgens uw eigen definitie te tonen naar de zorgverzekeraar, overheid èn naar de patiënt. Wij helpen u te laten zien wat u waard bent!

Het verschil maken

De meeste zorgverleners zijn ooit gestart vanuit de wens om mensen te helpen, om het verschil te maken. Dat is precies waar u het op lange termijn ook zult winnen, het verschil maken. Tenminste, als u dat als beroepsgroep kunt duiden. Als de marktwerking en differentiatie er dan toch moeten komen, kunt u maar beter aan de goede kant zitten en zelf de regie houden.

Het belang van uw leden begrijpen wij. Geen extra administratieve lasten, een rechtvaardige vergoeding voor de zorgverlening en zoveel mogelijk tijd voor de behandeling van de klant. Differentiatie is daarbij geen hoofddoel en de groeiende macht van de andere stakeholders zorgt voor groter wordende onrust. Dat moet anders.

Online benchmarken

Qualizorg levert oplossingen om de ervaring en beleefde uitkomst van de patiënt over de kwaliteit van de geleverde zorg eenvoudig in beeld te brengen. Met één druk op de knop zet de zorgverlener dit vanuit de eigen administratie in werking, desgewenst over de hele keten heen. Samen met u ontwikkelen wij klant ervaring en Proms indicatoren. Stelt u zich eens  voor wat er ontstaat als al uw leden dit op dezelfde wijze doen. En wat een schat aan informatie u uit deze data kunt halen.

Met de online rapportagetool van Qualizorg kunnen praktijken de uitkomsten aanwenden voor hun eigen verbeterpotentieel, behandeltraject, maar ook vergelijken met een externe benchmark. Daarnaast biedt de tool veel meer inzichten, filter- en vergelijkingsmogelijkheden. Iedere vraag geeft informatie over de praktijk, de medewerkers, patiënt en de verhouding tot andere praktijken. Door tal van filter- en vergelijkingsmogelijkheden worden regionale verschillen en daardoor het onderscheidend vermogen zichtbaar. 

Wetenschappelijk bewijs

Qualizorg beheert voor uw beroepsgroep onafhankelijk de landelijke databases en levert slimme oplossingen met validatieprocessen die de aanlevering voor uw zorgaanbieders eenvoudig, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar maken. Stelt u zich eens voor wat er ontstaat als al uw leden op dezelfde slimme wijze kwaliteitsdata verzamelen en Qualizorg dat centraal beheert en presenteert. Tel daarbij op de expertise om databronnen te anonimiseren en te koppelen voor specifieke doeleinden (bijvoorbeeld Triple Aim data) en het beheer van databases waarin verschillende databronnen gecombineerd, bewerkt en inzichtelijk gemaakt worden. Qualizorg kan als ontwikkelpartner samen met u die enorme schat aan data aanwenden om uw doelstellingen te helpen realiseren. Er kunnen vergelijkingen met andere disciplines gemaakt worden en er ligt wetenschappelijk bewijs om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen. En niet onbelangrijk, u voert de regie en laat de uitvoer over aan een betrouwbare en onafhankelijke organisatie die geaccepteerd wordt door verzekeraars, consumenten organisaties en overheid.

Wij verzamelen en beheren

  • uitkomstindicatoren
  • procesindicatoren
  • kwaliteitsindicatoren
"Dankzij Qualizorg kunnen wij onze waardecreatie in het zorgspectrum laten zien. We zijn onderweg naar PROMs, om multidisciplinair en regiogebonden vanuit de zorgketen te kunnen meten."