logo Qualizorg

Waarom worden er vragen over mijn achtergrond gesteld?

{caption}

Deze vragen worden gesteld omdat dit het patiëntervaringsonderzoek een wetenschappelijke opzet kent. Dit betekent dat de resultaten gecorrigeerd worden op basis van relevante achtergrondkenmerken van de personen die deze vragenlijst hebben ingevuld.
Door de kenmerken van de respondenten vergelijkbaar te maken, kunnen landelijk vergelijkbare uitspraken gedaan worden over de kwaliteit van de geleverde zorg door alle onderzochte zorgverleners.

Verder is het wenselijk om de taal of het geboorteland te weten. Zo krijgen we een beeld van de (etnische) achtergrond van mensen die de vragenlijst hebben ingevuld. Zo kan bijvoorbeeld bekeken worden of het wenselijk is de vragenlijst in een bepaalde taal te vertalen.
 
Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Om uw privacy te waarborgen wordt dit onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijke partij: Qualizorg BV.

U bent vrij om wel of niet te kiezen voor het invullen van de vragenlijst. Wij en uw zorgverlener zouden het zeker waarderen wanneer u de vragenlijst wel zou willen invullen.

Mocht u toch wensen niet deel te nemen aan dit onderzoek, dan kunt u zich afmelden door onderaan de uitnodigingsmail op 'afmelden' te klikken.