logo Qualizorg

Gezondheidscentra

{caption}

Qualiview voor geïntegreerd eerstelijnszorg (GEZ)

Binnen de geïntegreerde eerstelijnszorg zijn integriteit en doelmatigheid van groot belang. Maar hoe meet u of die normen ook door de medewerkers worden nageleefd en of er goed wordt samengewerkt tussen verschillende disciplines? Het patiëntervaringsonderzoek Qualiview helpt u inzicht te krijgen in de prestaties van uw medewerkers én van het gezondheidscentrum als geheel. Alles binnen één monitor. 

De voordelen

Met Qualiview heeft u een uitstekend middel in handen om uw zorgprestaties efficiënt te verbeteren. In slechts drie stappen bent u aangemeld; de patiënten doen de rest.

  • Eén online dashboard; patiënten worden niet dubbel uitgevraagd
  • Opgesteld in samenwerking met o.m. NHG en NPA 
  • Op basis van CQ-Index en PROMs

Lees meer over het patiëntervaringsonderzoek voor zorgcentra

Daan Kerklaan: “De continue monitoring van patiëntervaringen met Qualiview van Qualizorg ondersteunt ons in uitkomstinformatie.’

Lees deze en andere referenties op de site van Qualiview >