logo Qualizorg

{caption}

Wilbert van den Winkel

De zorggroep faciliteert met de totaaloplossing voor de verbonden huisartspraktijken dat gestructureerd patiëntervaringen gemeten kan worden. Ook kunnen we zo de kwaliteit van onze zorgstraten bekijken.

Zorgvuldige interpretatie van data

Wilbert van den Winkel: ’Nu onze huisartsen zien welke nuttige informatie patiëntervaringsonderzoek voor hen oplevert, breidt het gebruik ervan zich als een olievlek uit'