logo Qualizorg

{caption}

Dominiek Rutters

Qualizorg faciliteert het onderzoek onder de zorggroep programma's. Hiermee kunnen we onze prestaties vergelijken met andere zorggroepen, dat prikkelt ons allemaal tot kwaliteitsverbetering.’ Het Huisartsenteam was de eerste zorggroep die met Qualizorg innoveerde met het automatische systeem. Directeur van Het Huisartsenteam, Jan Frans Mutsaerts, is groot voorstander.

Zorg bewust meten

Dominiek Rutters: "De meting gebeurt geheel automatisch: we hoeven in het HIS alleen maar een e-mailadres van de patiënt in te voeren Wij zitten momenteel op een respons van 68%"