logo Qualizorg

{caption}

Robert Hagen

Belife en Qualizorg werken samen op het gebied van indicatorenverzameling binnen de medische specialistische revalidatiezorg. Continu worden patiëntervaringen gemeten. Dit wordt gecombineerd met PROMs en zorginhoudelijke indicatoren.  

"Gezamenlijk een doel halen, elkaar aanvullen, inspireren, ondersteunen. Dat geldt zeker voor de samenwerking die wij met Qualizorg hebben waarbij het doel niet is het alleen uitvoeren van (verplichte) cliënttevredenheidsmeting maar gaat verder in het nadenken over wat er in de zorg beter kan. Het delen van kennis, ambities en mogelijkheden speelt hierbij een belangrijke rol."