logo Qualizorg

{caption}

Mark Brakké

Op verschillende plekken binnen gemeenten is er een beweegloket gevestigd. Het beweeg loket is er op gericht zoveel mogelijk mensen aan de meest geschikte vorm van bewegen te helpen. Om de effectiviteit en uitkomst te kunnen monitoren en de succesfactor te kunnen bepalen verzameld Qualizorg op een professionele manier PROMs data.

Onafhankelijke dataverzameling

Mark Brakké: "Bij professionele en onafhankelijke dataverzameling is het waardevol dat Qualizorg als partner ook in het maatschappelijk belang investeert."