logo Qualizorg

{caption}

Gerard Elshof

LogoVisie vertegenwoordigt de groep logopedisten die zich inzet voor het verbeteren van de kwaliteit en de beheersing van kosten van logopedische zorg. Het meten van klantervaringen is hiermee onlosmakelijk verbonden en dient o.a. als basis voor behandelindices en productontwikkeling. Daarnaast is privacy, informatiebeveiliging, onafhankelijkheid en minimale administratieve belasting van belang. Het KEO van Qualizorg voldoet aan deze eisen en is op dit moment het enige product waarmee zij de doelstellingen van hun deelnemers kunnen invullen, namelijk het in kaart brengen van hun toegevoegde waarde en het klaar zijn voor de toekomst”.

Het meten van klantervaringen is de basis voor onze behandelindices en productontwikkeling. Qualizorg biedt op dit moment als enige de oplossing hiervoor.