logo Qualizorg

Referenties

Samenwerken doe je niet alleen. Een aantal van onze partners vertellen enthousiast.

{caption}

Aan het woord: Sabine Uitslag

Sabine Uitslag

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) - Voorzitter

"Dankzij Qualizorg kunnen wij onze waardecreatie in het zorgspectrum laten zien. We zijn onderweg naar PROMs, om multidisciplinair en regiogebonden vanuit de zorgketen te kunnen meten."

Lees meer >
Aan het woord: Hans Wattel

Hans Wattel

CZ - Zorginkoper

"Vanuit de gedachte "Inzicht leidt tot betere zorg" werken we samen (zorgprofessional, Qualizorg, zorgverzekeraar) voor betere zorg."

Lees meer >
Aan het woord: Jan Duijsters

Jan Duijsters

Maxima Medisch Centrum - Adviseur Kwaliteit en Veiligheid

"Als je kundige en betrouwbare partners vindt die jóuw vraag mee willen onderzoeken, voelt verbinding en zekerheid al snel vertrouwd. Qualizorg is zo’n partner, zo hebben wij ervaren."

Lees meer >
Aan het woord: Mark Brakké

Mark Brakké

Het Beweegloket - Eigenaar

"Bij professionele en onafhankelijke dataverzameling is het waardevol dat Qualizorg als partner ook in het maatschappelijk belang investeert."

Lees meer >
Aan het woord: Paul Mulder

Paul Mulder

Achmea - Programmaleider Klant Gerichte Zorgarrangementen

"Qualizorg is een echte specialist. Ze willen ook het onderste uit de kan en ze zijn maatschappelijk betrokken. Dan kun je ambitie toevoegen in de samenwerking."

Lees meer >
Aan het woord: Gerard Boschman

Gerard Boschman

Intramed - Directeur

"Qualizorg kan voor ons een belangrijke katalysator zijn om de kolommen in de keten samen te brengen. Met een monolytische benadering red je het niet. Je moet het samen realiseren."

Lees meer >