logo Qualizorg

Zorgaanbieders

{caption}
Fys’Optima

Fys’Optima

Fys'Optima is het grootste landelijke kwaliteitsnetwerk van fysiotherapiepraktijken. Fys'Optima biedt facilitaire en inhoudelijke ondersteuning en structurering van het therapieproces. Het uitgangspunt: actieve fysiotherapie en zelfmanagement staan centraal zonder de waarde van passieve behandelvormen uit het oog te verliezen.


Naar Fys'Optima
Samenwerkende Apotheken Alphen

Samenwerkende Apotheken Alphen

Samenwerkende Apotheken Alphen vormt een moderne, efficiënt ingerichte organisatie met “Central Filling”-activiteiten, een proactieve herhaalservice voor chronische medicatie en eigen productie van medicatiezakjes-op-rol. Ze hebben FPZ hoog in het vaandel en werken intensief samen met huisartsen in gezondheidscentra en andere eerstelijns zorgverleners.


Naar Samenwerkende Apotheken Alphen
Fydee

Fydee

Fydee is belangenorganisatie voor ondernemers in de fysiobranche. Met inmiddels ruim 200 aangesloten fysiotherapiepraktijken, wordt de paraplu van Fydee steeds groter en kunnen zij steeds meer voor de leden betekenen. Zij groeien en u groeit met ze mee. Zij ondersteunen onze leden met individueel advies, hulp bij onderhandelingen, marktonderzoek en scholing.


Ga naar Fydee
Het Gezonde Net

Het Gezonde Net

Het Gezonde Net is een netwerk van fysiotherapiepraktijken die als ondernemers actief zijn in de markt van gezondheid en beweging. Een netwerk van ruim 125 praktijken die met elkaar samenwerken om de kansen op deze markt beter te benutten. Vanuit Het Gezonde Net wordt gerichte aandacht besteed aan de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. De missie van Het Gezonde Net is om haar licentienemers actief te steunen bij het benutten van de nieuwe kansen in de markt.


Naar Het gezonde net
Fysergo

Fysergo

Fysergo BV is een ISO 9001 gecertificeerd landelijk werkend interventie & advies bedrijf. Landelijk georganiseerd en regionaal sterk doordat de professionals ondersteund worden door een netwerk bestaande uit 140 centra. Fysergo is sinds 2002 een dochter van Arbo Unie. Vanuit die kennisdeling zijn ze volop in ontwikkeling. Fysergo heeft zich de afgelopen jaren verbreed van een fysieke re-integratie dienstverlener naar een “full service provider” op het gebied van interventies en gezondheidsmanagement-advies.


Naar Fysergo
Connecting Care

Connecting Care

Coöperatieve Apothekersvereniging Connecting Care zoekt samenwerking in de eerste lijn om de farmaceutische zorg aan patiënten met chronische aandoeningen effectiever, veiliger en doelmatiger te maken. Het resultaat - betere zorg tegen lagere kosten - staat daarbij voorop. De bij Connecting Care aangesloten apotheken werken dan ook aantoonbaar aan volumebeheersing.


Naar Connecting Care
Top Health Partners

Top Health Partners

THP is een maatschap van partners met diverse specialismen. Wij bieden met elkaar een gevarieerd en integraal producten- en dienstenpakket aan voor organisatievraagstukken. Onze maatschap is voor ons een werkplaats waarin wij vanuit de verschillende expertises werken aan de vragen van de klant. Wij werken vanuit een gemeenschappelijke visie en gedeelde waarden op het gebied van organisatieontwikkeling, interim management, team- en persoonlijke ontwikkeling.


Naar Top Health Partner De Haere
Zorggroep Almere

Zorggroep Almere

Zorggroep Almere is de zorgaanbieder van Almere en biedt eerstelijnsgezondheidszorg via een netwerk van 23 gezondheidscentra en ouderenzorg in 7 woonzorgcentra. Ze hebben een centrum voor verpleeghuiszorg, een centrum voor revalidatie en bieden thuiszorg.


Naar Zorggroep Almere
Zorggroep West-Brabant

Zorggroep West-Brabant

Zorggroep West-Brabant is een samenwerkingsverband van huisartsen uit de regio Roosendaal, Bergen op Zoom en Tholen. Van deze patiënten heeft een deel (een verhoogd risico op) een chronische ziekte. De Zorggroep biedt deze patiënten een collectief gedragen behandelplan. Zo krijgt de patiënt kwalitatief hoogwaardige zorg dicht bij huis.


Naar Zorggroep West-Brabant
Zorgroep Zorroo

Zorgroep Zorroo

Zorggroep Regio Oosterhout e.o. is een organisatie van, voor en door huisartsen. Zorroo regelt in de regio Oosterhout de zorg voor patiënten met Diabetes mellitus type 2, COPD, hart- en vaatziekten of psychische problemen. Daarnaast is er voor alle patiënten het Stoppen-met-rokenprogramma beschikbaar.


Naar Zorroo
Grip op Zorg

Grip op Zorg

Grip op Zorg wil dat zorgverleners de beste zorg aan hun patienten kunnen geven. Om dit te bereiken biedt GRIP op Zorg diensten aan die zich richten op de vertaalslag van kennis naar werkbare interventies in de praktijk en ondersteunt daarnaast wetenschappelijk onderzoek in de praktijk.


Naar Grip op Zorg
Top Oefentherapie

Top Oefentherapie

Stichting Top Oefentherapie zet zich in om de kwaliteit van zorg nog verder te optimaliseren. Dat doen zij door samen met gecertificeerde oefentherapeutische Plus praktijken initiatieven te ontplooien voor zowel de collega paramedici, zorgverzekeraars, als natuurlijk de klanten.


Naar Top Oefentherapie
BeLife

BeLife

BeLife levert medische specialistische revalidatiezorg (MER). De basis van deze zorg bestaat uit hoogwaardige diagnostiek waarbij de cliënt centraal staat. BeLife gelooft in de vernieuwende en onverwachte kracht van mensen. Vanuit een diagnostische beleving gaan ze op basis van voorspellende waarden samen met de cliënt en de verwijzer aan de slag.


Naar BeLife
Fysius

Fysius

Fysius is de gespecialiseerde fysiotherapeut voor alle rug- en bekkenklachten. Of het nu gaat om hernia, ischias, spit of andere beginnende of chronische rugklachten, er is een oplossing.


Naar Fysius
Syntein

Syntein

De missie van Syntein is de stuwende en sturende kracht te zijn in het vormgeven van de best mogelijke ketenzorg met als doel bij te dragen aan een optimale gezondheid van de inwoners in de Noordelijke Maasvallei. Een missie die alleen volbracht kan worden wanneer alle betrokken zorgaanbieders in de diverse echelons, de welzijnsorganisaties, en de gemeenten en GGD in de Noordelijke Maasvallei met Syntein samen werken om gezamenlijk in de zorgbehoefte van de inwoners te kunnen voorzien.


Naar Syntein
Maxima Medisch Centrum

Maxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum, ofwel afgekort MMC, is het grootste medisch centrum van de regio Zuidoost-Brabant. In een wereld waarin gezondheid het grootste goed is en elk aspect van het dagelijks leven raakt, wil Máxima Medisch Centrum een toonaangevend ziekenhuis zijn op het gebied van preventie van ziekten, evenals behandeling en reïntegratie. Door middel van medisch wetenschappelijk onderzoek brengt het MMC medisch technologische kennis en kunde op een hoger peil.


Naar Maxima Medisch Centrum
Somatic

Somatic

Somatic is het fysiotherapeutisch orthopedisch behandelcentrum van de Utrechtse Heuvelrug met vestigingen in de verschillende dorpskernen. Om lichamelijke klachten adequaat en op korte termijn te kunnen behandelen staat er dagelijks een professioneel team klaar!


Naar Somatic
LogoVisie

LogoVisie

LogoVisie richt zich op ambitieuze logopedisten die eerstelijns zorg verlenen, voor zowel de solopraktijk, als de maatschap en de praktijk met medewerkers. De aangesloten logopedisten delen hun passie voor het vak logopedie en zetten die betrokkenheid in om hun vakmanschap verder te ontwikkelen.


Naar LogoVisie
FysioTopics

FysioTopics

FysioTopics zet zich in voor aantoonbare kwaliteitsverbeteringen gecombineerd met het beheersen vandoelmatigheid. Dit uitgangspunt is essentieel voor een duurzame ontwikkeling van de gezondheidszorg. Zorg van een uitmuntende kwaliteit die voor een ieder die dat nodig heeft betaalbaar en beschikbaar moet zijn. De kwaliteit en doelmatigheid van de zorg zijn binnen de vereniging sterk aan elkaar verbonden.


Naar FysioTopics
SPOT

SPOT

Spot behartigt de belangen van ondernemers in de Thuis-, Kraam- en Woonzorg. De leden van SPOT bieden voornamelijk zorg in de vorm van huishoudelijke hulp, verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en kraamzorg. Gezamenlijk zijn de leden verantwoordelijk voor ruim 4 miljoen zorguren op jaarbasis. SPOT ontwikkelt ook producten en diensten die aansluiten op actualiteiten in de zorg en die een bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering van de leden.


Naar SPOT
Het Huisartsenteam

Het Huisartsenteam

Het Huisartsenteam is een eerstelijns samenwerkingsverband van 39 zelfstandig werkende huisartsen in West-Brabant. Door met elkaar samen te werken bundelen de huisartsen kennis, ervaring en kracht. Als huisartsen ondersteunen wij elkaar in het gezamenlijk realiseren van goed toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige huisartsgeneeskundige zorg in samenwerking met andere zorgaanbieders. Het Huisartsenteam werkt intensief samen met veel regionale zorgverleners uit de eerste en tweede lijn.


Naar het Huisartsenteam