logo Qualizorg

Overig

{caption}
Saxion Fast Forward

Saxion Fast Forward

Fast Forward koppelt ondernemingen in oost Nederland aan talentvolle trainees. De streng geselecteerde trainees solliciteren op grond van hun interesse en hun persoonlijke ontwikkelingsplan (POP) naar de traineeships bij diverse bedrijven.


Naar Saxion Fast Forward
Movemens

Movemens

MoveMens is een communicatie platform voor ondernemers, leveranciers, partners en netwerken in de markt van ondernemers in beweging.


Naar Movemens
NHG Praktijk Accreditering

NHG Praktijk Accreditering

NHG Praktijk Accreditering b.v. (NPA b.v.) is een, door het NHG opgerichte, onafhankelijke accrediteringsorganisatie die de praktijken van huisartsen en verloskundigen toetst op het gebied van kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg. De mening van de patiënt wordt daarin expliciet betrokken. Deelnemende praktijken werken op basis van een NPA-praktijkrapportage aan aantoonbare verbetering van de kwaliteit van de zorg. Dit doen ze met de NPA-verbeteringsmethodiek.


Naar NHG Praktijk Accreditering
De Eerstelijns

De Eerstelijns

De Eerstelijns duidt het nieuws en ondersteunt de ontwikkeling van georganiseerde en geïntegreerde eerstelijnszorg in Nederland. In de byline staan de termen strategie en innovatie. Die dekken de lading van dit brede mediaplatform. De Eerstelijns is het verenigingsblad van InEen. De oplage bedraagt 6000 stuks en het blad verschijnt 10 x per jaar.


Naar De Eerstelijns
Praktijkdashboard

Praktijkdashboard

Sinds 1 juli 2014 is Zorg In Zicht gestart, een dienst waarmee u de zorginhoudelijke aspecten van uw praktijk koppelt aan uw financiële gegevens. Zorg in zicht koppelt namelijk bestaande softwarepakketten en komt zo tot een zorginhoudelijk en een financieel dashboard. Met knoppen om aan te draaien.


Naar Praktijkdashboard
ParaBench

ParaBench

ParaBench staat voor Paramedische Benchmark. Benchmarken is het vergelijken van gegevens tussen verschillende partijen. In dit geval dus tussen verschillende praktijken. Over alle deelnemers heen wordt een gewogen gemiddelde bepaald voor de diverse aspecten die weergegeven worden in het dashboard. De prestatie van de eigen praktijk kan vergeleken worden met deze gemiddelden.


Naar ParaBench
Zorg TTP

Zorg TTP

ZorgTTP is gespecialiseerd in het onomkeerbaar pseudonimiseren van persoonsgegevens. Dit betekent dat via de pseudoniemen geen toegang meer kan worden verkregen tot de persoonsgegevens die zijn gebruikt voor de aanmaak van de pseudoniemen.


Naar ZorgTTP
De Valk Leadership Company

De Valk Leadership Company

De Valk Leadership Company is expert in leiderschapscoaching. Zij coachen professionals en managers naar het nieuwe leiderschap en vinden het belangrijk dat (het resultaat van) de coaching effectief, begrijpbaar en meetbaar is. Vandaar dat ze coachen vanuit een neurowetenschappelijke grondslag. (Ook wel neuroleiderschap genoemd.) Deze neurowetenschappelijke kennis combineren zij met oude oosterse wijsheid over de werking van onze geest, beter bekend onder de naam mindfulness.


Naar De Valk Leadership Company
IFC

IFC

IFC is een landelijk adviesbureau in de zorgsector waar gastvrijheid op nummer één staat. Met de Gastvrijheidsbarometer proberen ze de eerste- en tweedelijns zorg in Nederland voor klanten, cliënten, patiënten, bewoners en bezoekers, medewerkers en management beter te maken. Daarnaast stellen ze adviezen op en geven ze trainingen om gastvrijheid te bevorderen.


Naar IFC
Progez / Caransscoop

Progez / Caransscoop

Caransscoop en Progez vormen samen de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) Proscoop. Ze zetten hun kennis en expertise in om in de regio's daadwerkelijk de zorg op de juiste plek te realiseren en de gezondheid van inwoners te bevorderen.


Naar Progez
Redic

Redic

Healthcare becomes Selfcare. Met dit uitgangspunt zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om de gezondheidszorg aan de huidige tijd aan te passen. Deze ontwikkelingen geven we op vier verschillende manieren vorm: in Columbusreizen, Selfcare, Consultancy en Symposia.


Naar Redic