logo Qualizorg

Onderzoek & wetenschap

{caption}
Het Kwaliteitsinstituut

Het Kwaliteitsinstituut

Het Kwaliteitsinstituut maakt onderdeel uit van het Zorginstituut Nederland en adviseert de overheid in het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Ook moet het Kwaliteitsinstituut ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg. Verder helpt het Kwaliteitsinstituut partijen in de zorg om zich te kunnen verbeteren.


Naar het Kwaliteitsinstituut
Stichting Miletus

Stichting Miletus

Stichting Miletus is een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars voor het meten van de ervaringen van de patiënt in de zorg. Het doel is voor verzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties sturingsinformatie te verzamelen om de kwaliteit van de zorgverlening te bevorderen. Zorgverzekeraars gebruiken deze informatie voor zorginkoop en voorlichting aan de zorgverzekerden.


Naar Stichting Miletus
Significant

Significant

Significant bestaat uit nieuwsgierige professionals die werken aan publieke vernieuwing. De focus ligt op organisaties in het publieke domein. De opdrachtgevers zijn de klassieke overheden zoals het rijk, provincies en gemeenten, maar ook organisaties die actief zijn in het publieke domein of publieke taken uitvoeren zoals zorginstellingen, onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, maatschappelijk dienstverleners, zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en agentschappen van het rijk.


Naar Significant
Nivel

Nivel

Het NIVEL is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Er vindt toegepast beleidsonderzoek plaats voor beleidsmakers in de gezondheidszorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op projectbasis. Onderzoeksgegevens worden gebruikt door een groot aantal partijen, afkomstig uit de overheid en (koepels van) zorgverzekeraars, beroepsgroepen, zorginstellingen en patiënten- en consumentenorganisaties.


Naar Nivel
IQ Healthcare

IQ Healthcare

IQ healthcare is als onderdeel van het Radboudumc een wetenschappelijke afdeling die zich inzet voor kwaliteitsverbetering binnen de zorg. Zij vinden dat iedere patiënt de zorg moet krijgen die volgens wetenschappelijke inzichten het beste is en die maximaal aansluit bij de waarden van de patiënt.


Naar IQ Healthcare
SiRM

SiRM

SiRM geeft strategisch advies aan spelers in markten waar de overheid (nog) een sturende rol heeft. Haar huidige speerpunten zijn gezondheidszorg en netwerksectoren. De adviezen zijn steeds gebaseerd op een sterke analytische aanpak, gedegen onderzoek en grondige kennis van de complexe dynamiek van de markt waar haar cliënten in opereren.


Naar SiRM
Health Valley

Health Valley

Health Valley is de ontmoetingsplaats in oost Nederland voor zorgaanbieders, kennisinstellingen, bedrijven en startups. De netwerkorganisatie brengt partijen bij elkaar en versterkt onderlinge contacten. Nederland is koploper in Europa op het gebied van Health-IT en Digital Health en Health Valley is opgericht om technologische innovaties in de gezondheidszorg verder te stimuleren.


Website van Health Valley
Bureau De Bok

Bureau De Bok

Bureau De Bok kent vier aandachtsgebieden in de zorg: kwaliteit, capaciteit, (CQ-)onderzoek en organisatieontwikkeling. Bureau de Bok begeleidt naar certificering, voert audits uit, biedt een web-based verbeterapplicatie, meet met de CQ-index of ontwikkelt met de klant een eigen vragenlijst en nadviseert over organisatieontwikkeling.


Bureau De Bok