logo Qualizorg

Beroepsgroepen

{caption}
NVH

NVH

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van de huidtherapeuten in Nederland. De NVH ontwikkelt kwaliteitsbeleid, organiseert na- en bijscholingsprojecten voor haar leden en is aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP).


Naar NVH
KNGF

KNGF

Al sinds 1889 behartigt het KNGF voor circa 22.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied. Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut.


Naar KNGF
VvOCM

VvOCM

De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck is de beroepsvereniging van oefentherapeuten. De VvOCM is ontstaan uit een fusie van de Vereniging Bewegingsleer Cesar en de Nederlands Vereniging van Oefentherapeuten Mensendieck. De missie van de VvOCM is de oefentherapeut prominent te positioneren en te profileren als een vanzelfsprekende en onderscheidende speler binnen het domein bewegen in de gezondheidszorg, zowel in de curatieve als de (secundair) preventieve sector.


Naar VVOCM
Ineen

Ineen

Een ijzersterke eerste lijn: daar wordt iedereen beter van. Deze uitspraak is de leidraad van InEen. Ineen gelooft in de kracht van samenwerking in de eerste lijn. Die is essentieel voor kwalitatief goede zorg, waar de patiënt centraal staat. Samenhang in de sector vraagt om een gestroomlijnde organisatie.


Naar Ineen