logo Qualizorg

Partijen waarvoor en waarmee we werken

{caption}

Wij werken rechtstreeks voor meer dan 9.500 zorgorganisaties. Tevens werken wij samen met beroepsgroepen, consumentenorganisaties, zorgverzekeraars, onderzoek en wetenschap, Softwarepartners en overheid. Daarnaast participeren wij in diverse kwaliteitstrajecten als adviseur, ontwerper en leverancier van oplossingen voor dataverzameling beheer en meetinfrastructuur.

Bekijk hier een greep uit de partijen waarvoor en waarmee we werken.

ParaBench

ParaBench

Overig

ParaBench staat voor Paramedische Benchmark. Benchmarken is het vergelijken van gegevens tussen verschillende partijen. In dit geval dus tussen verschillende praktijken. Over alle deelnemers heen wordt een gewogen gemiddelde bepaald voor de diverse aspecten die weergegeven worden in het dashboard. De prestatie van de eigen praktijk kan vergeleken worden met deze gemiddelden.

Naar ParaBench
SPOT

SPOT

Zorgaanbieders

Spot behartigt de belangen van ondernemers in de Thuis-, Kraam- en Woonzorg. De leden van SPOT bieden voornamelijk zorg in de vorm van huishoudelijke hulp, verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en kraamzorg. Gezamenlijk zijn de leden verantwoordelijk voor ruim 4 miljoen zorguren op jaarbasis. SPOT ontwikkelt ook producten en diensten die aansluiten op actualiteiten in de zorg en die een bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering van de leden.

Naar SPOT
Praktijkindebuurt.nl

Praktijkindebuurt.nl

Patiënt en consument

Praktijkindebuurt.nl is hard op weg om de grootste praktijkzoeker van Nederland te worden. Met behulp van de website kunnen heel eenvoudig zorgverleners in de directe omgeving worden gezocht. Op elk moment en vanaf elke locatie in Nederland. Na het invoeren van een zoekopdracht verschijnt een lijst van praktijken in de buurt. Elke praktijk heeft een eigen pagina met aanvullende informatie en een routeplanner.

Naar Praktijkindebuurt.nl
Kiesvoorjezorg.nl

Kiesvoorjezorg.nl

Patiënt en consument

KiesvoorjeZorg.nl is hét onafhankelijk platform waar mensen zich oriënteren op allerlei vormen van zorg en zorgaanbieders zich kunnen hier profileren. De zorgcategoriën Thuiszorg, Ziekenhuizen, Klinieken, Ouderenzorg en Fysiotherapie hebben een eigen subhomepage waar de bezoeker meer informatie kan vinden over deze zorgcategorie.

Naar Kiesvoorjezorg.nl
Praktijkdashboard

Praktijkdashboard

Overig

Sinds 1 juli 2014 is Zorg In Zicht gestart, een dienst waarmee u de zorginhoudelijke aspecten van uw praktijk koppelt aan uw financiële gegevens. Zorg in zicht koppelt namelijk bestaande softwarepakketten en komt zo tot een zorginhoudelijk en een financieel dashboard. Met knoppen om aan te draaien.

Naar Praktijkdashboard
NHG Praktijk Accreditering

NHG Praktijk Accreditering

Overig

NHG Praktijk Accreditering b.v. (NPA b.v.) is een, door het NHG opgerichte, onafhankelijke accrediteringsorganisatie die de praktijken van huisartsen en verloskundigen toetst op het gebied van kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg. De mening van de patiënt wordt daarin expliciet betrokken. Deelnemende praktijken werken op basis van een NPA-praktijkrapportage aan aantoonbare verbetering van de kwaliteit van de zorg. Dit doen ze met de NPA-verbeteringsmethodiek.

Naar NHG Praktijk Accreditering