logo Qualizorg

Zekerheden

{caption}

De zekerheden van Qualizorg

Qualizorg heeft zich reeds op vele markten bewezen, is ervaren in het verrichten van valide klantervaringsonderzoek en voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan meetbureaus. Qualizorg biedt belangrijke zekerheden.

  • Onafhankelijke organisatie: De onafhankelijkheid van Qualizorg is statutair geborgd. Qualizorg werkt samen met consumentenorganisaties, beroepsgroepen en andere relevante stakeholders zoals verzekeraars, maar heeft geen banden met deze partijen.
  • Ethische codes: Qualizorg onderschrijft internationale gedragscodes voor onderzoek en statistiek (ICC/ESOMAR).
  • Onafhankelijke toetsing: Qualizorg is geaccrediteerd door een onafhankelijke organisatie voor het uitvoeren van onderzoek. Het betreft de CQi A, B online, en PROMs accreditatie.
  • Kwaliteitsmanagement: Qualizorg beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem dat gebaseerd is op ISO9001 en is hiervoor positief geaudit.
  • Informatiebeveiligingsmanagement: Qualizorg werkt voor het informatiebeveiligingsproces volgens een internationale norm voor informatiebeveiliging (ISO 27001). De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s. Daarnaast is de NEN 7510 ook een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. Qualizorg is NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd. 
  • Externe security audits: Technische IT-beveiliging is een uitermate complex en snel veranderend vakgebied. Om deze voortdurende veranderingen bij te houden is specialisatie, kennisopbouw en ontwikkeling noodzakelijk. Qualizorg laat de IT infrastructuur periodiek aantoonbaar toetsen door een gespecialiseerd bedrijf in IT beveiligingsrisico’s.
  • Ondersteuning Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Privacy en wet- en regelgeving vormt een zeer belangrijk component binnen de verzameling van kwaliteitsindicatoren in de zorg. Beleid hierop en ondersteuning hiervan richting patiënt en zorgverleners is noodzakelijk en behoort tot de toetsende en ondersteunende taken van Qualizorg (informatievoorziening, toestemmingsprocessen, doelbinding, gebruikersprotocollen).
  • Support: Klantervaringsonderzoek dient eenvoudig, begrijpelijk en gebruiksvriendelijk plaats te vinden. Qualizorg biedt support aan zorgverlener en respondent.
  • Zeggenschap en gebruik data: De data wordt door Qualizorg onafhankelijk verzameld, beheerd en bewerkt in opdracht van opdrachtgever. De verzamelde data is eigendom van u als zorgaanbieder. Er is een duidelijke en transparante governance over zeggenschap, voorwaarden en doeleinden voor gebruik.
  • Aansprakelijkheid: Qualizorg beschikt aantoonbaar over een beroepsaansprakelijkheid- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.