logo Qualizorg

Achtergrond Qualizorg

{caption}

Stip op de horizon 

Zorg in Nederland is meer dan ooit in beweging. Het is één kakafonie waarin zorgverleners, (instanties), zorgverzekeraars, overheden en patiënten(organisaties) over elkaar heen buitelen om uit te leggen hoe het moet. Het credo: de zorg moet beter, betaalbaar èn transparant worden. 

In deze complexe wirwar werkt Qualizorg in alle nuchterheid aan haar stip op de horizon: de kwaliteit van zorg zichtbaar maken vanuit patiëntperspectief. 

Pionier

In 2010 is Rutger van Zuidam gestart met Qualizorg. Maar al jaren eerder kwam deze pionier in aanraking met de uitdaging waar de zorg voor staat. Gevormd door een studie bedrijfskunde, banen in commercie en dataverzameling en veel contacten in de zorg definieerde hij met een aantal voorlopers de kansen voor de zorg. Hij zag het enorme potentieel van online oplossingen om de patiënt een stem te geven en zo de kwaliteit van zorg te duiden. Er was slechts één obstakel: het bestond nog niet. 

Pilotprojecten

Overtuigd van de kansen heeft van Zuidam in een aantal pilotprojecten geparticipeerd: het project Pay for performance, het ontstaan van de CQ-index als Nederlandse norm, de oprichting van Stichting Miletus, en doelgericht onderzoek naar de validiteit van gebruik internet voor dataverzameling etc. Gaandeweg scherpte hij zijn gedachten en vormde een glasheldere visie: 

Visie aanscherpen

Het nut en de noodzaak van goede kwaliteitsindicatoren en inzicht in kwaliteit is enorm. Maar volgens Van Zuidam is het nog te veel een spel van overheid en verzekeraars: 'Het draait om de zorgconsument en de zorgverlener.' Vanuit deze gedachte ontwikkelde hij het idee van dataverzameling voor en door de zorgaanbieder. De zorgaanbieder krijgt zo actuele inzichten. Daaruit ontstaat zowel stuurinformatie voor de zorgaanbieder als relevante keuzeinformatie voor de consument. 

Start Qualizorg

Op het moment dat Van Zuidam samen met twee andere partijen in een volgend project stapte om de mening van patiënten te meten via de software van de zorgverlener, was het hek van de dam. Al snel was het onvermijdelijk: Van Zuidam moest het zelfstandig gaan doen. Hij startte Qualizorg, de organisatie die voor stakeholders trusted en betrouwbaar onafhankelijk data verzamelt en beheert. De eerste opdracht diende zich direct aan: het meten van patiënttevredenheid van klanten van fysiotherapeuten, met een slimme online oplossing die is gekoppeld aan bestaande software van de fysiotherapeut. 

Household name

Nu, zeven jaar later, werkt Qualizorg als geaccrediteerd bureau voor ruim 9.500 zorgorganisaties, beroepsgroepen en samenwerkingsverbanden. Met een groeiend team van nu zo'n 30 medewerkers, die net zo gedreven zijn als Van Zuidam, winnen ze dagelijks nieuw terrein in het opleveren van uitkomstindicatoren. Ze creëren slimme oplossingen voor dataverzameling, databeheer, dataverwerking, datapresentatie en dataontsluiting. Qualizorg is een household name geworden in het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg. 

Innovatiegericht

Qualizorg is de standaard in haar markt. Maar dat was nooit een doel op zich. De stip op de horizon reikt veel verder dan het huidige porfolio. Qualizorg is onderweg naar inzicht in de zorgkwaliteit van morgen: een zorgbreed model voor continu, realtime, patiëntvolgend uitvragen van kwaliteitsindicatoren, door de verschillende ketens van de georganiseerde zorg rondom een patiënt. 

Triple aim

Van Zuidam: ‘We bedienen nu nog de zorgverlener, maar uiteindelijk gaan we naar de patiënt. In Amerika werken ze volgens het triple aim principe, ik ben er van overtuigd dat dat hier ook werkt. Daarin meet je dwars door de assen van de zorg heen wat de patiënt belangrijk vindt. Je combineert uitkomstindicatoren, financiële indicatoren èn belevingsindicatoren. Dat vraagt nog een cultuurverandering, maar daar werken we wel naar toe.’ 

De patiënt als klant

‘Wij besteden in Nederland jaarlijks ruim 90 miljard euro aan zorg. Voor dat geld kunnen we de zaken veel slimmer organiseren. Door stapje voor stapje te innoveren creëren we een transparante, doelmatige en toegankelijke zorg. Uiteindelijk gaan we de patiënt echt als klant zien. Want de patiënt heeft recht op keuze èn toegang tot de beste zorg, wat weer leidt tot een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.’ 

Kwaliteit van leven

‘Mijn droom is dat over 20 of 30 jaar de zorg nog steeds op een goede, sociale manier toegankelijk blijft. Dat kan als je stuurt op de opbrengst, de uitkomst van zorg en niet meer op de inspanning. Zolang wij de zorg nog financieren naar de verrichting terwijl we naar de opbrengst zouden moeten kijken, is er veel werk te doen. In alle gevallen wil de consument een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. We moeten leren om de werkelijk benodigde kwaliteit van zorg rondom de individuële patiënt in te richten.’ 

Lobby voor de consument

Qualizorg is natuurlijk maar een kleine schakel in de totale omslag van de zorg. Toch werken ze continu vanuit deze gedachte. Van Zuidam: 'Wij zijn doorlopend in dialoog met stakeholders uit het hele brede zorgveld. Wij zien als onafhankelijke organisatie veel kansen voor innovatie en brengen daarin partijen samen. We verdienen ons geld met data, maar eigenlijk zijn we non-stop aan het lobbyen voor de consument.’