logo Qualizorg

Golden circle

{caption}

Why 

Qualizorg gelooft in een klantgerichte, transparante en doelmatige gezondheidszorg.

How

Qualizorg is partner van veel invloedrijke partijen in het zorgstelsel: zorgverzekeraars, rijks- en regionale overheid, softwarepartijen, onderzoek- en wetenschaporpganisaties, brancheverenigingen. Samen ontwikkelen we een visie op een betere gezondheidszorg.

Met behulp van gebruiksvriendelijke en vooruitstrevende IT biedt Qualizorg inzichten in data aan zorgverlener, patiënt en bovengenoemde maatschappelijke belanghebbenden. Zo bepaalt Qualizorg de standaard in haar markt.

What 

Qualizorg is gespecialiseerd in het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van data, zodat de gezondheidszorg daadwerkelijk verbetert vanuit de Triple Aim en Value Based Healthcare gedachte. Qualizorg beheert databases (TTP), beschikt over een grote infrastructuur en data-platform in de zorg, biedt geavanceerde IT maatwerkprojecten en is de partij achter de toonaangevende dataverzameling- en analysetool Qualiview.