logo Qualizorg

Accreditering en certificering

{caption}

Bij Qualizorg is sturen op kwaliteit, privacy en dataveiligheid essentieel en is dit organisatiebreed doorgevoerd. Qualizorg moet én wil continu aantoonbaar bewijs leveren om aan de normen te voldoen. Daarin neemt Qualizorg haar verantwoordelijkheid binnen alle lagen van de organisatie. Er staat een goed en professioneel kwaliteits- en veiligheidssysteem, waarbij dataveiligheid goed is geborgd. 

Wij zijn er trots op dat wij met onze certificeringen voldoen aan de landelijke richtlijnen die gesteld zijn door Zorginstituut Nederland, onder andere op het gebied van onderzoeksleiding, projectmanagement en het doen van steekproeven.

"Als marktleider mag van ons verwacht worden dat we de norm in de markt zijn en daarmee binnen ons vakgebied als één van de eersten in Nederland de benodigde certificering hebben." - Niels Grit (directeur Qualizorg B.V.)

 

ISO 9001:2015 certificering

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. In december 2016 heeft Qualizorg het officiële ISO9001:2015 certificeringsproces succesvol afgerond.

De ISO 9001 norm specificeert eisen die primair gericht zijn op het bieden van vertrouwen in de door een organisatie geleverde producten en diensten en op het daarmee verhogen van klanttevredenheid. Het gaat hierbij om de volgende principes: klantgerichtheid, leiderschap, betrokkenheid va medewerkers, procesbenadering, verbetering, op bewijs gebaseerde besluitvorming en relatiemanagement.

De ISO 9001 certificering van Qualizorg betekent dat er continu wordt gestreefd naar hoogwaardige kwaliteit. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten van toepassing: 

  • Het consequent voorzien in producten en diensten die voldoen aan de eisen van de klant en aan de eisen van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
  • Het faciliteren van kansen om tevredenheid bij de klant te verhogen
  • Het oppakken van risico’s en kansen die verband houden met de context en doelstellingen
  • Het vermogen om te voldoen aan de gespecificeerde eisen voor het ‘managen van kwaliteit’

 

NEN 7510 en ISO 27001 certificering

Het Information Security Management System (ISMS) van Qualizorg is NEN 7510 en ISO 27001 gecertificeerd. De NEN 7510 is door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde normen voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De ISO (Internationale Organisatie voor Standaardisatie) is een internationale organisatie die de normen heeft ontwikkeld voor informatiebeveiliging. De organisatie is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties. De normen benoemen de eisen voor het vaststellen, implementeren, bijhouden en continu verbeteren van een managementsystematiek voor informatiebeveiliging. Onder informatiebeveiliging in de zorgsector wordt verstaan: “het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die benodigd is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden.”

Qualizorg heeft privacy en informatiebeveiliging al vanaf het begin hoog in haar vaandel staan. De medewerkers streven er elke dag naar om deze veiligheid te garanderen voor al onze klanten en respondenten. Relaties van Qualizorg kunnen erop vertrouwen dat specifieke (klant)informatie altijd het riscicobeheerproces doorloopt.

 

LROI certificering

Qualizorg is tevens gecertificeerd door de Nederlandse Orthopaedische Vereniging voor het meten van PROMs Totale Heupprothese conform de LROI standaard. Bekijk ons LROI certificaat.

Meer informatie over de accreditering vindt u op de website van Zorginstituut Nederland of onze erkenning voor PROMS op de website van Stichting Miletus (vanaf 1 januari 2017 ondergebracht bij het Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland (ZN)).

 

Raad van Accreditatie (RvA)

Qualizorg wordt bij een ISO-audit van de diverse processen onder de loep genomen door een externe auditor die onder toezicht staat van de Raad van Accreditatie. Dit betekent dat de certificerende instantie ook zelf wordt gecontroleerd op kwaliteit. Dit betekent dat er hier gesproken wordt over een ‘geaccrediteerde certificering’ en Qualizorg is verzekerd van hoogwaardige certificering. Dit geeft een extra toegevoegde waarde aan de verkregen ISO-certificaten.