logo Qualizorg

NedHIS

{caption}

Komt u ook naar het NedHIS Congres op 26 maart? 

Donderdag 26 maart is Qualizorg aanwezig op het NedHIS Congres in Vianen. We willen u graag uitnodigen om kennis te maken met de vele mogelijkheden die Qualizorg u te bieden heeft. Zo bieden wij een oplossing voor de individuele huisarts, de huisarts in een gezondheidscentrum en binnen een zorggroep. 

Qualizorg voor gezondheidscentra

Qualizorg biedt u de totaaloplossing voor patiëntervaringsonderzoek binnen uw gezondheidscentrum met één uniform systeem. Ruim 130 gezondheidscentra maken reeds gebruik van de totaaloplossing van Qualizorg! Lees meer over Qualizorg voor gezondheidscentra >

One stop shop

U voldoet via Qualizorg (als enige leverancier in Nederland) aan de externe eisen van verzekeraars voor zowel de GEZ-contracten, als ook voor huisartsenaccreditatie van de NHG, apothekers, fysiotherapeuten, logopedisten, huidtherapeuten, oefentherapeuten, ketenzorg, psychosociale zorg, et cetera. U hoeft daarmee nog maar met één organisatie afspraken te maken en voorkomt dat uw patiënten onnodig ‘lastig gevallen’ worden met meerdere vragenlijst onderzoeken binnen uw gezondheidscentrum!

Verbeterinformatie komt op alle niveaus beschikbaar: voor individuele zorgverleners, praktijken, zorggroep en het management. De administratieve belasting voor de zorgverleners is minimaal door de zoveel mogelijk geautomatiseerde dataverzameling!

Qualizorg voor zorggroepen

Huisartsen die actief zijn binnen een praktijk en een zorggroep hebben in verschillende opzichten met patiëntervaringsonderzoek te maken. Met Huisarts Prestatie Monitor (HPM) meet u op geautomatiseerde basis de ervaring van uw patiënten door middel van de wetenschappelijk gevalideerde instrumenten CQi Huisartsenzorg, CQi COPD en CQi Diabetes. HPM levert onder andere de uitkomsten over de ervaren telefonische bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijden in de huisartsenpraktijk. Lees meer over Qualizorg voor zorggroepen >

Inzicht op het juiste niveau

Alle stuur- en verbeterinformatie wordt realtime en op het juiste niveau inzichtelijk gemaakt (huisarts, praktijk, zorggroep, gezondheidscentra) via een online rapportagetool. Data is door de gevalideerde systematiek en acceptatie van de stakeholders (bijvoorbeeld NHG accreditatie, (plus) contractering verzekeraars, overheid, beroepsgroep) geschikt voor meerdere verantwoordingsdoeleinden.