logo Qualizorg

{caption}

Onderzoek huisartsen: middenoorontsteking en slijmoor bij kinderen

11 juni 2020 Hendrik ter Haar Romenij

In samenwerking met adviesbureau Equalis voert Qualizorg een onderzoek uit onder huisartsen over de zorg rondom middenoorontsteking en slijmoor bij kinderen. Het onderzoek maakt deel uit van het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland, wat gericht is op de zorg voor patiënten met oor- en gehoorklachten. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er binnen het zorgpad voor patiënten met middenoorontsteking (specifiek de ziektebeelden otitis media acuta (OMA), recidiverende OMA (rOMA) en persisterende otitis media met effusie (pOME) ruimte is voor meer zinnige zorg. Het Zorginstituut wil deze ruimte verder onderzoeken, met name door het spiegelen van de aanbevelingen in de richtlijnen met de zorg die in de praktijk wordt geleverd. Het doel hiervan is om samen met de betrokken partijen te komen tot afspraken om de zorg waar nodig te verbeteren.

Qualizorg faciliteert via Qualiview het onderzoek voor Equalis en Zorginstituut Nederland.  

We waarderen het zeer als huisartsen de vragenlijst willen invullen. Deelnemen kan via: respondenten.qualiview.nl/middenoor-huisarts

Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.

COVID-19
We zijn ons ervan bewust dat de COVID-19-epidemie op dit moment de uiterste inzet vergt van veel medisch specialisten. Alle zeilen moeten worden bijgezet in het belang van goede patiëntenzorg. We hebben er echter toch voor gekozen om deze enquête nu uit te zetten. De voornaamste reden daarvoor is dat we het belangrijk vinden om te blijven investeren in de kwaliteit van de zorg.

Waarvoor worden mijn onderzoeksresultaten gebruikt?
Wij vragen niet om je persoonsgegevens. De resultaten zijn dus nooit naar je te herleiden. De resultaten van dit onderzoek worden door Zorginstituut Nederland gebruikt om met de betrokken partijen na te gaan of en hoe de zorg verbeterd kan worden. De rapportage van de resultaten wordt openbaar beschikbaar gesteld.

Gerelateerde artikelen:

Qview - aflevering Eerstelijns Centrum Tiel